Τί λεει η αλεπού;


What Does The Fox Say?Χρησιμοποιούμε το πιο κάτω βίντεο για να συζητήσουμε το εξής ερώτημα: Μπορούμε να κατανοήσουμε τη γλώσσα των ζώων; Κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι μπορούν να εντοπίσουν τα συναισθήματα των σκύλων αναλύοντας τα ηχητικά κύματα που παράγονται από το γαύγισμα. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες έρευνες και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να μετατρέψουμε αυτά τα ηχητικά κύματα σε ανθρώπινη φωνή;

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Εφαρμογή γνώσης για τα ηχητικά κύματα
  • Επιχειρηματολογία με τη χρήση τεκμηρίων σε σχέση με το θέμα του μαθήματος

Δοκίμασε τη δραστηριότητα


What does the fox say?

Size: 5.63 MB

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

  • Δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου: Ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων και υποθέσεων που παρουσιάζονται στους μαθητές.
  • Φυσική: Κύματα – συχνότητες ηχητικών κυμάτων, μετρήσεις σε hertz (Hz).

Περίληψη της δραστηριότητας

Εισαγωγή Εισαγωγή του προβλήματος – χρήση της τεχνολογίας για να κατανοήσουμε τι λένε τα ζώα
Κύρια δραστηριότητα Να συσχετίσουν τα ηχητικά κύματα για το γαύγισμα του σκύλου με τις δικές τους αναπαραστάσεις
Συζήτηση Τα τεκμήρια που έχουν στηρίζουν την αρχική άποψη που τους δόθηκε;
Προέκταση Μελέτη των τεκμηρίων για να στηρίζουν ή να απορρίψουν την αρχική πρόταση
Συζήτηση Μπορεί η επιστήμη να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε τι λέει η αλεπού;
Κατεβάστε τις σημειώσεις του εκπαιδευτικού για περισσότερες πληροφορίες, download the teachers guide.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Viral video What does the fox say?

Video Bow-lingual

Bow-lingual inventor

Amazon reviews