Απαγόρευση της Coca Cola;


Ban Cola?Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι η ζάχαρη είναι σαν ένα εθιστικό ναρκωτικό, και ασκούνται πιέσεις για την ανάληψη δράσης για τη μείωση του ποσού της ζάχαρης που τα παιδιά και οι νέοι καταναλώνουν σε ζαχαρούχα ποτά. Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θεωρούν τα στοιχεία για την σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ της κατανάλωσης ζάχαρης, της παχυσαρκίας και των ασθενειών. Στη συνέχεια σταθμίζουν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της απαγόρευσης πώλησης ζαχαρούχων ποτών σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Εφαρμογή γνώσης για το φαγητό και την υγεία
  • Χρήση δεδομένων για αποφάσεις σε σχέση με την υγεία

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

N.B. The teachers guide has been replaced after a problem with the original.

Ban Cola Presentation

Size: 3.52 MB

Ban Cola Teachers Guide

Size: 595.00 KB

Ban Cola Student Sheets

Size: 1.53 MB

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

  • Ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων και εντοπισμός μοτίβων στα δεδομένα.
  • Βιολογία: Θρεπτικά στοιχεία και Διατροφή: επιπτώσεις λανθασμένης διατροφής

Δομή της δραστηριότητας

Starter Η ζάχαρη είναι εθιστική. Πρέπει να απαγορεύσουμε τα αναψυκτικά με ζάχαρη;
Core task  Αναζήτηση και ταξινόμηση δυνατών και αδύνατων δεδομένων
Plenary Οι επιστήμονες μπορούν να είναι πιο βέβαιοι για τα συμπεράσματά τους αν υπάρχει μηχανισμός σύνδεσης ανάμεσα στις μεταβλητές.
Extension Ταξινόμηση επιχειρημάτων για λήψη απόφασης στο θέμα των αναψυκτικών.
Plenary Η απόφαση για απαγόρευση δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην επιστήμη.
Για λεπτομέρειες, κατεβάστε τον οδηγό εκπαιδευτικού.

Ιστοσελίδες

Trailer to Fed Up movie

A trailer to the sensationalist film about the ubiquity of sugar in processed foods, and the impact of its excessive consumption on health.

How much sugar in coca-cola?

Jeremy Paxman of BBC’s Newsnight gives the European president of Coca-cola a hard time.

Action on sugar

Comprehensive list of links to current news items about sugar consumption from this group of UK-based academics.

Limit sugar intake

A news story about the latest advice to the government from scientific advisers. They suggest that the guideline level of dietary sugar should be slashed by half to the equivalent of one can of fizzy drink a day.