Τεστ γενετικών ασθενειών


lesson1Οι γενετικές αναλύσεις (εξετάσεις) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί αν ένα άτομο είναι φορέας μιας γενετικής πάθησης – αλλά είναι πάντα μια εξέταση το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε; Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα ενδιαφέρον δίλημμα για το αν ένα αγόρι θα πρέπει να κάνει μια εξέταση διαλογής αφού έχει ανακαλύψει ότι η αρραβωνιαστικιά του είναι φορέας της δρεπανοκυτταρικής νόσου. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους εμπειρογνώμονες για να σταθμίσουν τις επιλογές τους και να καταλήξουν σε μια αιτιολογημένη απόφαση.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Χρήση γνώσης για την κληρονομικότητα για κατανόηση γενετικών διαγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών δέντρων.
  • Διαδικασία λήψης απόφασης σε σχέση με θέματα που αφορούν τα τεστ γενετικών ασθενειών.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα


Take the Test all in one

Size: 5.34 MB

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

  • Διαδικασία λήψης απόφασης και αξιολόγηση δεδομένων και επιχειρημάτων.
  • Βιολογία: Κληρονομικότητα, χρωματοσώματα, DNA και γονίδια: κληρονομικότητα ως η διαδικασία μέσω της οποίας οι γενετικές πληροφορίες μεταφέρονται απο τη μια γενιά στην επόμενη.

Δομή της δραστηριότητας

Engage 1 Οι μαθητές μαθαίνουν για το δίλημμα του πρωταγωνιστή της ιστορίας
Engage 2  Οι μαθητές καταλήγουν σε μια σειρά ερωτήσεων για τις οποίες ψάχνουν τις κατάλληλες απαντήσεις
Explore 1  Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις
Explore 2  Οι μαθητές δουλεύουν ανεξάρτητα για να απαντήσουν τις ερωτήσεις
Explain Συζήτηση στην ολομέλεια
Evaluate Οι μαθητές παίρνουν αποφάσεις
Για λεπτομέρειες, κατεβάστε τον οδηγό εκπαιδευτικού.

Ιστοσελίδες

Dilemma

The video which introduces the students to Matt’s dilemma.

Life with sickle cell disease

Video clip which shows first-hand the pain associated with the disease

What is a screening test?

Liz Aram discusses what happens during a screening test for sickle cell disease.