Το νησί θα βυθιστεί


Το νησί του Kiribati που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό πρόσφατα ανακοίνωσε ότι έχει αγοράσει γη στα βουνά του Fiji για να μετακινηθεί ο πληθυσμός του όταν η στάθμη του νερού ανέβει και κάνει την επιβίωση εκεί αδύνατη. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές χρησιμοποιούν δεδομένα για να προislandβλέψουν την αύξηση στη στάθμη της θάλασσας και να αποφασίσουν αν η κλιματικές αλλαγές είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας.

 

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους για τις κλιματικές αλλαγές για να εξηγήσουν την αύξηση στη στάθμη της θάλασσας.
  • Να κάνουν προβλέψεις για την αύξηση στη στάθμη της θάλασσας.
  • Να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν αν οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις κλιματικές αλλαγές.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα


Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

  • Ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων
  • Σύνδεση με πραγματικές καταστάσεις
  • Χημεία: Γη και Ατμόσφαιρα – παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ως αιτία για τις κλιματικές αλλαγές.

Χρόνος/Διάρκεια

30-50 λεπτά

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα

Starter Οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι το νησί Kiribati αγόρασε γη για τους κατοίκους του. Εξηγούν την αύξηση στη στάθμη της θάλασσας
Core task Κάνουν προβλέψεις για την αύξηση στη στάθμη της θάλασσας.
Plenary Συζητούν το αποτέλεσμα της αύξησης της στάθμης στη ζωή των κατοίκων του νησιού.
Extension Αξιολογούν τα δεδομένα για να αποφασίσουν αν οι κλιματικές αλλαγές προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Plenary  Συζητούν τα αποτελέσματα
Για λεπτομέρειες, κατεβάστε τον οδηγό εκπαιδευτικού.

Ιστοσελίδες

Kiribati video

Video outlining the challenges faced by Kiribati as a result of rising sea levels.

Newspaper article

Recent article about Kiribati’s purchase of land in mountainous Fiji for vulnerable islanders to escape to when the time comes.

Pictures of life on Kiribati

Pictures about life on the islands.

Intergovernmental panel on climate change (IPCC)

Useful teacher background and student extension materials. See, for example, the summaries for policy makers.