Παίρνοντας αποφάσεις


Οι φορείς κληρονομικών ασθενειών πολλές φορές έχουν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά τους. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές έχουν το ρόλο κάποιου ζευγαριού που είναι φορείς της beta thalassaemia. Οι γονείς καθοδηγούνται στη διαδικασία λήψης ηθικών αποδάσεων και εισάγονται στην τεχνική γονιμοποίηση (IVF) και την τεχνολογία εμφύτευσης γονιμοποιημένου ωαρίου και γενετικής διάγνωσης.

making-decisions

Μαθησιακοί στόχοι:

  • Να εξηγήσουν πως η τεχνική γονιμοποίηση (IVF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδιασμό με τη γενετική διάγνωση για να βοηθήσει ένα ζευγάρι να κάνει ένα υγειές παιδί.
  • Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις ηθικές, κοινωνικές και κοινωνικές πτυχές του προβλήματος και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα:


Meet the couple

Size: 72.70 MB

Meet the counsellor

Size: 164.43 MB

What is IVF with PGD?

Size: 45.25 MB

Freedom to choose

Size: 15.98 MB

Rights of the child

Size: 26.65 MB

Playing God

Size: 48.76 MB

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα:

  • Επιστημονική σκέψη: Διαδικασία λήψης απόφασης βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα
  • Βιολογία: Κληρονομικότητα, χρωματοσώματα, DNA και γονίδια, αναπαραγωγή στους ανθρώπους

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Engage 1 Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο των γονιών και ακούνε τις συμβουλές των ειδικών
Explore 1  Προσομοίωση αποφάσεων
Explore 2  Χρήση ηθικής για διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τεχνητή γονιμοποίηση (IVF)
Explore 3 Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη διαδικασία λήψης απόφασης για να εξερευνήσουν τις διάφορες πτυχές του θέματος (ηθικές, κοινωνικές, οικονομικές)
Explain Συζήτηση για αποφάσεις
Evaluate Οι μαθητές αποφασίζουν

Για λεπτομέρεις δέστε, τον οδηγό εκπαιδευτικού.

Ιστοσελίδες

UKTS Thalassaemia, your life

A video clip which shows what it is like for a young child to have beta thalassaemia major.

Meet the couple
Video clip where the couple introduce themselves and explain why they are visiting a genetic counsellor.

Meet the counsellor
The genetic counsellor goes through the options open to the couple in order to have another child.

What is IVF with PGD?
Alison Lashwood, a PGD specialist explains what IVF with PGD involves.

How do you make a difficult ethical decision?
Allison Streetly, OBE and Director of the NHS Screening Programme introduces ways of making ethical decisions.

Freedom to choose
Allison Streetly discusses the ethical principle ‘Freedom to choose’.

Rights of the child
Allison Streetly discusses the ethical principle ‘Rights of the child’.

Playing God
Allison Streetly discusses the ethical principle ‘Playing God’.

Social and economic factors
Alison Lashwood discusses the social and economic factors surrounding the decision to use IVF with PGD.