Πώς η χρήση κινητών συσκευών μπορεί να επιφέρει πόνο στον αυχένα


Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον αυχένα μας. Με το να κοιτάζουμε προς τα κάτω με γωνιά βάζει επιπρόσθετη βάρος στη σπονδυλική μας στήλη, και αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις δυνάμεις ποtext neckυ εφαρμόζονται στη σπονδυλική στήλη. Στη συνέχεια οι μαθητές θα σκεφτούν τρόπους για να διερευνήσουν τα αίτια του πόνου στον αυχένα πριν συζητήσουν το δίλημμα: θα χρησιμοποιήσουν λιγότερο τα κινητά τους τηλέφωνα για να αποτρέχουν το πόνο στον αυχένα;

 

Μαθησιακοί στόχοι

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα αποφασίσουν αν η χρήση του κινητού τηλεφώνουν επιφέρει πόνο στον αυχένα χρησιμοποιώντας:

  • Δυνάμεις για να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα αντικείμενο
  • Στρατηγικές διερεύνησης προβλήματος

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

  • Σχεδιασμός πειραμάτων:  Σχεδιασμός πειράματος και διερεύνηση
  • Φυσική: Δυνάμεις, χρήση διαγραμμάτων, ισορροπία δυνάμεων.

 

Η δραστηριότητα

Αφόρμηση Έρευνες αναφέρουν ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει πόνο στον αυχένα. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου λιγότερο για να προστατεύσεις τον αυχένα σου;
Κυρίος μέρος Να εξηγήσεις γιατί η δύναμε στο πάνω μέρος της σπονδυλικής σου στήλης σχετίζεται με την κλήση του αυχένα. Να σχεδιάσεις μια πειραματική διαδικασία για να εξετάσεις αυτό τον ισχυρισμό.
Τελική δραστηριότητα: Οι μαθητές αποφασίζουν για το δίλημμα.

Μπορείς να βρεις εδώ τις σημειώσεις του εκπαιδευτικού.

Χρήσιμες συνδέσεις

Text neck – how smartphones are damaging our spines

Άρθρο σε εφημερίδα που περιγράφει τη σχετική έρευνα

Have YOU got text neck?

Άρθρο σε εφημερίδα που περιγράφει τη σχετική έρευνα

Scientific research

Επιστημονικό άρθρο στο περιοδικό Surgical Technology International

Forces in muscles and joints

Δυνάμεις που ασκούνται στον αυχένα (δες εικόνα 8)