Ανέπτυξε το δικό σου σώμα


grow-your-own-body1-300x189Καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο η ζήτηση νέων οργάνων αυξάνεται. Μια πιθανή λύση είναι η δημιουργία νέων οργάνων στο εργαστήριο, από κύτταρα που λαμβάνονται από το σώμα του ασθενούς. Οι μαθητές χρησιμοποιούν αποδεικτικά στοιχεία από μελέτες περίπτωσης για να αποφασίσουν αν αυτή η λύση είναι δυνατή και κατά πόσο η νέα τεχνολογία προσφέρει μια εναλλακτική λύση στις μεταμοσχεύσεις.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Χρήση των γνώσεων για τα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα σε νέο πλαίσιο.
  • Πρόσβαση σε πληροφορίες και σύνθεσή τους με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με το βαθμό στον οποίο η νέα τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη εντός της επόμενης δεκαετίας.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

 

 

 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Αγγλικό Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα KS3:

  • Εργάζονται επιστημονικά: Αναγνωρίζουν εφαρμογές συγκεκριμένων επιστημονικών ιδεών. Πρόσβαση, αξιολόγηση και σύνθεση πληροφοριών με στόχο τη δικαιολόγηση μιας απόφασης που στηρίζεται στη νέα τεχνολογία.
  • Βιολογία: Κύτταρα και οργάνωση-η ιεραρχική οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών. Από τα κύτταρα στους ιστούς, στα όργανα, στα οργανικά συστήματα και στον οργανισμό.

Περιεχόμενο που εμπίπτει σε συνδυασμένες επιστήμες GCSE:

  • Εργάζονται επιστημονικά: Ανάπτυξη επιστημονικού τρόπου σκέψης-εξήγηση καθημερινών τεχνολογικών εφαρμογών της επιστήμης, αξιολόγηση, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε αξιολόγηση αποδεικτικών και επιχειρημάτων.
  • Βιολογία: Καλλιέργεια και ανάπτυξη κυττάρων-συζήτηση βασικών πλεονεκτημάτων και κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση βλαστικών κυττάρων στην ιατρική.

Η δραστηριότητα

Αφόρμηση: Είναι εφικτό να αναπτύξουμε όργανα στο εργαστήριο εντός της επόμενης δεκαετίας;

Κύριο μέρος: Εξήγηση του πως οι κύστες αναπτύσσονται στο εργαστήριο. Χρήση πληροφοριών για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης οργάνων εντός της επόμενης δεκαετίας.

Ολομέλεια 1: Ποια όργανα θα είναι δυνατό να αναπτυχθούν στο εργαστήριο εντός της επόμενης δεκαετίας; Γιατί;

Προέκταση: Πρέπει ένας φίλος σας να πάρει εργαστηριακά ανεπτυγμένη τραχεία; Αξιολογήστε τις κάρτες επιχειρημάτων και δώστε του μια συμβουλή.

Ολομέλεια  2: Πραγματοποιείται ψηφοφορία στην τάξη για να παρουσιαστούν οι απαντήσεις των μαθητών.

Χρήσιμες συνδέσεις

Αυτιά από βλαστικά κύτταρα

Οι γιατροί ανέπτυξαν ανθώπινο αυτί από λίπος για να μπορέσουν να αναδομήσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων.