Αποφάσεις για γενετικά τροποποιημένα


Μετά από μια Ευρωπαϊκή οδηγία, η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στις Ευρωπαϊκές GM-decision-image-300x189χώρες θα αυξηθεί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ σύντομα να πωλούνται γενετικά τροποποιημένα προϊοντά. Θα έχουμε όμως επιλογές για μη γενετικά τροποποιημένα;

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τα γονίδια και θα μάθουν γιατί υπάρχει ανάγκη για γενετικά τροποποιημένα προϊόντα πριν να αξιολογήσουν τα ρίσκα και να πάρουν αποφάσεις.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι μαθητές θα πάρουν αποφάσεις για γενετικά τροποποιημένα προϊόντα με έμφαση στα:

  • Γονίδια: Περιγραφή της διαδικασίας τροποποίησης
  • Επιστήμη και κοινωνία: Αξιολόγηση των ρισκων που σχετίζονται με την υγεία

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

  • Επιστημονικές διερευνήσεις:  αξιολόγηση ρίσκων
  • Βιολογία: Κληρονομικότητα, χρωματοσώματα, DNA και γονίδια: απλό μοντέλο χρωματοσωμάτων και DNA στην κληρονομικότητα.

Οδηγίες για τη δραστηριότητα

Συζήτηση για το γιατί κάποιοι έχουν αντιδράσεις σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα
Οι μαθητές εφαρμόζουν τη γνώση τους για τα γονίδια και εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αναπτύσσουμε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
Οι μαθητές αποφασίζουν ποια δημητριακά θα αγοράσουν και εξηγούν το γιατί.

Πατήστε εδώ για σημειώσεις, download the teachers guide.

Συνδέσμοι με επιπλέον πληροφορίες

EU changes rules on GM crop cultivation

Ειδήσεις σχετικές με το θέμα

Overview of crop genetic engineering

Προσομοίωση σχετική με το θέμα.