Ηλεκτρικές συσκευές


Η Ευρωπαϊκή ένωση έθεσε πρόσφατα όρια σε σχέση με την ενέργεια που μπορούν να καταναλώνουν οι engage-appliance-scienceηλεκτρικές σκούπες, καθώς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές συζητούν τέτοιου είδους περιορισμούς που σχετίζονται με οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Οι μαθητές υπολογίζουν την ενέργεια που καταναλώνεται καθημερινά από τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και παίρνουν αποφάσεις.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Επίλυση προβλήματος με τη χρήση επιστημονικής γνώσης.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

  • Ανάλυση, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων.
  • Ενέργεια

 

Οδηγίες για τη δραστηριότητα

Παρουσίαση του διλήμματος – οι μαθητές υπολογίζουν την κατανάλωση ενέργειας
Απόφαση: Οι μαθητές δείχνουν την κατανάλωση ενέργειας από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν στο σπίτι του
Διαδικασία λήψης απόφασης

Για περισσότερες πληροφορίες, download the teachers guide.

Ιστοσελίδες

News story

Η ιστορία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δραστηριότητα.

EU report

Draft proposal which outlines possibilities for future restrictions on electrical appliances.