Τέλος στις μηχανές πετρελαίου;


diesel-image-300x189Πρόσφατα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία ότι κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων είχαν εγκατεστημένο ύποπτο λογισμικό στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητά τους και ξεγελούσαν τις δοκιμές εκπομπής καυσαερίων. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στις ημικές αντιδράσεις για να προβλέψουν τα προϊόντα της καύσης σε μια μηχανή πετρελαίου. Θα αναπτύξουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους μέσα από τη δημιουργία ενός βίντεο μικρού μήκους με σκοπό την αποτροπή των αγοραστών από την αγορά αυτοκινήτων πετρελαίου.

Μαθησιακοί στόχοι

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το αν ένα βίντεο μιας άλλης ομάδας μπορεί να πείσει τους αγοραστές να μποϊκοτάρουν τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

  • Αντιδράσεις: πρόβλεψη των προϊόντων της καύσης συγκεκριμένων αντιδρώντων και αναπαράσταση των αντιδράσεων σε λεκτική μορφή.
  • Επιστήμη στην κοινωνία: επικοινωνία-χρήση των 4 χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής επικοινωνίας: κάνε το ξεκάθαρο, συγκεκριμένο, σωστό και συναφές.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Αγγλικό Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα KS3:

  • Χημεία: Χημικές αντιδράσεις: Αναπαράσταση των χημικών αντιδράσεων χρησιμοποιώντας τύπους και εξισώσεις.

Περιεχόμενο που εμπίπτει σε συνδυασμένες επιστήμες GCSE:

  • Εργάζονται επιστημονικά: Αναγνώριση της σπουδαιότητας της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων σε ένα ακροατήριο.
  • Χημεία: Χημικές αλλαγές: Χρήση ονομάτων και συμβόλων των πιο γνωστών χημικών στοιχείων και των ενώσεων και της αρχής διατήρησης της μάζας σε μια χημική αντίδραση. Ισοστάθμιση χημικών αντιδράσεων.

Η δραστηριότητα

Εμπλοκή: Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να ξεγελάσουν τους ελέγχους εκπομπής καυσαερίων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία;

Κριτική: Οι μαθητές μαθαίνουν κάποιες από τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε μια μηχανή πετρελαίου και γράφουν χημικές εξισώσεις για αυτές τις αντιδράσεις.

Σκέψεις: Οι μαθητές δημιουργούν ένα βίντεο για να παροτρύνουν τους αγοραστές να μποϊκοτάρουν τα αυτοκίνητα πετρελαίου.

Απόφαση: Οι μαθητές συνεργάζονται και αξιολογούν τα βίντεο των άλλων ομάδων.

Χρήσιμοι συνδέσμοι

Live Science article

Αυτό το άρθρο θέτει το ερώτημα: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υπάρξουν αυτοκίνητα πετρελαίου χωρίς εμπομπές ρύπων;

EPA information

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται ορισμένες επιπτώσεις που επιφέρει η έκθεση στα καυσαέρια στην υγεία μας.

Clean air in London

Μια έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από το διοξειδίο του αζώτου στους Λονδρέζους.

Guardian newspaper report

Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της μόλυνσης του αέρα στο προσδόκιμο μέσο όρο ζωής.