Δοκιμές Φαρμάκων σε Ζώα


animal testing image1.2 εκατομύρια Ευρωπαϊοι πολίτες έχουν υπογράψει αίτημα για την πλήρη απαγόρευση των δοκιμών φαρμάκων σε ζώα. Το επιχείρημα των ατόμων αυτών είναι ότι οι δοκιμές σε ζώα είναι μη ηθικές και επίσης δεν είναι χρήσιμες. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν εαν συμφωνούν ή όχι με αυτό το επιχείρημα. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για το πως το άσθμα επηρεάζει την ανταλλαγή αερίων και θα εξετάζουν τεκμήρια που θα τους βοηθήσουν να καταλήξουν σε συμπεράσματα για το κατά πόσο η δοκιμή φαρμάκων σε ζώα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Οι μαθητές επίσης μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την ηθική σκέψη.

Ενότητα (σειρά μαθημάτων) για προχωρημένους χρήστες

Το συγκεκριμένο υλικό διαφέρει από τα άλλα του προγράμματος αφού έχει διάρκεια 2 μαθήματα. Στόχος των μαθημάτων αυτής της σειράς (Ενότητες) είναι να καλλιεργήσει επιστημονικές δεξιότητες μαζί με με την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης.

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Αναπνοή: εξηγεί πως το άσθμα επηρεάζει την ανταλλαγή αερίων στο ανθρώπινο σύστημα

Συνέπειες:  Βοηθά τους μαθητές να κάνουν επιλογές με βάση κριτήρια που τους δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Δοκίμαστε τη δραστηριότητα


Η δραστηριότητα στη τάξη

Μάθημα 1

Engage Οι μαθητές θα ενημερωθούν με το θέμα και πως αυτό συνδέεται με τη ζωή τους
Review  Οι μαθητές συζητούν τις πληροφορίες που γνωρίζουν για το άσθμα και την αναπνοή
Consider Οι ομάδες χρησιμοποιούν τεκμήρια για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δοκιμές στα ζώα

Μάθημα 2

Engage Ανασκόπηση του διλήμματος
Play Οι μαθητές παίζουν ένα παιχνίδι για να γνωρίσουν τον ηθικό συλλογισμό
Decide Οι μαθητές χρησιμοποιούν ηθικό συλλογισμό για να ετοιμάσουν επιχειρήματα για το θέμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό εκπαιδευτικού.

Weblinks

Σταματήστε τις δοκιμές στα ζώα

Κατανόηση της έρευνας που γίνεται στα ζώα

Δοκιμές σε ζώα στην περίπτωση του άσθματος

Τί είναι το άσθμα