Υπέρ ή κατά της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking);


Η εξαγωγή αερίου από σχιστόλιθο-γνωστή ως υδραυλική ρωγμάτωση ή fracking- είναι ευρέως διαδεδομένη στις ΗΠΑ. Ενώ κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει το fracking frackingpic-300x192λόγω του ότι κάποιες ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μολύνουν το νερό, άλλες χώρες θέλουν να εκμεταλλευθούν την εξαγωγή αερίου από το σχιστόλιθο καθώς προσφέρει μια νέα, φθηνή πηγή φυσικού αερίου. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν αν υποστηρίζουν μια απαγόρευση του fracking. Θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τις φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων για να αποφασίσουν αν οι ουσίες από το fracking μπορούν να εισέλθουν στο νερό και θα μάθουν πώς να τεκμηριώνουν την άποψή τους.

Ενότητα (σειρά μαθημάτων) για προχωρημένους χρήστες

Το συγκεκριμένο υλικό διαφέρει από τα άλλα του προγράμματος αφού έχει διάρκεια 2 μαθήματα. Στόχος των μαθημάτων αυτής της σειράς (Ενότητες) είναι να καλλιεργήσει επιστημονικές δεξιότητες μαζί με με την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Τεκμηρίωση απόψεων: οι μαθητές θα εκφράσουν απόψεις, παρουσιάσουν αποδεικτικά για υποστήριξη της άποψης τους και θα δώσουν τεκμηριωμένες επεξηγήσεις.
  • Δομή της Γης: επεξήγηση γιατί ένα πέτρωμα έχει χαρακτηριστικές ιδιότητες που βασίζονται στη δομή του.

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

Μαθημα 1:

Εμπλοκή: Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το fracking, τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους για μόλυνση του νερού και για τους κινδύνους στην υγεία.

Κριτική: Οι μαθητές εξετάζουν την κατανόησή τους σχετικά με τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των πετρωμάτων και αναφέρουν αν οι ουσίες από το υγρό του fracking μπορούν να εισέλθουν στο νερό.

Σκέψεις: Οι μαθητές σκέφτονται αν οι ουσίες από το υγρό του fracking μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους.

Μάθημα 2:

Εμπλοκή: Αξιολόγηση του διλήμματος απαγόρευσης του fracking.

Παιχνίδι: Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι για να μάθουν πως τεκμηριώνεται μια άποψη.

Απόφαση: Οι ομάδες χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με το fracking, καθώς και νέες δεξιότητες στην τεκμηρίωση απόψεων, για να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μια μονόλεπτη ομιλία σχετικά με την απαγόρευση ή όχι του fracking.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Fracking video 1

Μια ουδέτερη 5-λεπτη παρουσίαση του fracking.

Fracking video 2

Επεξήγηση του fracking από μια εταιρεία υδραυλικών ρωγματώσεων.

Fracking video 3

Διάφορα βίντεο ενάντια στο fracking από ένα οργανισμό.

Fracking in Europe

Αυτό το άρθρο στη Deutsche Welle συνοψίζει την παρούσα κατάσταση σχετικά με το fracking στις χώρες της Ευρώπης και περιλαμβάνει ένα χρήσιμο χάρτη.

Newspaper article about EU fracking report

Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μια πρόγρατη αναφορά της ΕΕ στο fracking.