Εξολόθρευση κουνουπιών


 

exterimate3

Τα κουνούπια είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες θανάτου σε διάφορες χώρες. Οι ασθένειες που μεταφέρουν, όπως η μαλάρια, ο Zika,  ο δάγκειος πυρετός προκαλούν εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Κάποιοι επιστήμονες αναφέρουν ότι μπορούν να εξολοθρεύσουν όλα τα κουνούπια. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απελευθερώσουν γενετικά τροποποιημένα αρσενικά κουνούπια (GM) τα οποία θα παρεμποδίσουν τον πολλαπλασιαμό. Σε αυτό το project οι μαθητές διερευνούν το κατα πόσο η εξολόθρευση των κουνουπιών είναι καλή ιδέα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για την αλληλεξάρτηση των οργανισμών στη φύση.

ENGAGE PROJECTS

Η ενότητα αυτή είναι ένα παράδειγμα για το πως μπορείς να φτιάξεις ένα project και να βοηθήσεις τους μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που συνδέονται με την καθημερινότητα τους. 

Το υλικό εδώ θα σε βοηθήσει να συνδέσεις την καθημερινότητα των μαθητών με τα διλήμματα και να θέσεις ερευνητικά ερωτήματα τα οποίο οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν. Στη συνέχεια παρέχουμε στους μαθητές αρκετές πηγές με πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη διερεύνηση. Μέσα από τις διερευνήσεις αυτές οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες επιστημονικής σκέψης.

Τα project μπορούν να συμπληρωθούν σε 2 ή περισσότερα μαθήματα. Επίσης θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε επιστήμονες ή ειδικούς για να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν για την επιστήμη και τη σύνδεση της με την κοινωνία.

Το πιο κάτω βίντεο περιγράφει πως μπορεί να αξιοποιηθεί ένα project του ENGAGE

Στόχοι περιεχομένου:

Αλληλεξάρτηση: Περιγράφει πως αλλαγές σε ένα πληθυσμό μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλους πληθυσμούς.

Στόχοι διερεύνησης

Δεξιότητες που σχετίζονται με: Διερεύνηση πηγών, υπολογισμός ρίσκου, χρήση ηθικής σκέψης, επικοινωνία ιδεών.

 

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

Σημείωση: Για να κατεβάσεις υλικό Project πρέπει να αναβαθμίσεις την εγγραφή σου σε  Advanced User πατώντας στο διπλανό σύνδεσμο. Upgrade here.

Οι δραστηριότητες

1 στάδιο Πηγές Διαδικασία
Εισαγωγή
setting up the project icon
Παρουσίαση από εκπαιδευτικό
Παρουσίαση του προβλήματος: “Πρέπει να εξολοθρεύσουμε τα κουνούπια'”
Οι μαθητές σημειώνουν τα ερωτήματά τους στο ειδικό πλαίσιο.
Οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε μια προσομοίωση που τους δείχνει τι θα συμβεί αν δεν υπάρχουν καθόλου κουνούπια.
2 στάδιο Πηγές Διαδικασία
Ανάλυσε και Λύσε
analyse solve icon
Εργασία από μαθητές
Πραγματικές πηγές (συνδέσμοι) Ζήτησε από τους μαθητές σου να δούν τις πηγές στη σελίδα Analyse and solve.
Πηγές που έχουν προσαρμοστεί (οι μαθητές μπορούν να κατεβάσουν αυτές τις πηγές )

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πηγές για να αναλύσουν τα ρίσκα, τα θετικά και τις ηθικές πτυχές της χρήσης γενετικής τροποίησης για εξολόθρευση των κουνουπιών.

Οι μαθητές απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν θέσει αρχικά.
3 στάδιο Πηγές Διαδικασία
Επικοινωνία
communicate icon2
Εργασία από μαθητές.

Οι μαθητές επιλέγουν κοινό και τρόπο επικοινωνίας.

Επιλέγουν τεκμήρια που έχουν συλλέξει και υποστηρίζουν το επιχείρημά τους

Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους.

Παίρνουν αποφάσεις και τις υποστηρίζουν.

 Αποψεις μαθητών

 

Συνδέσμοι

Oxitec video Scientists from the company that make the GM mosquitoes, Oxitec, explain their work.

GM mosquito diagram A diagram to show how the GM technology works.

Scientific paper Research paper on a trial using GM mosquitoes. An adapted version is supplied to students, which contains simplified language.

Press release From Oxitec on field tests they carried out in Brazil. An adapted version is supplied.

News video Oxitec are planning to release GM mosquitoes in Florida, USA. This news story highlights some of the concerns residents have.

New York times article    Collective evolution website    These two websites contain opinions on the risks and benefits of GM mosquitoes. Students that find accessing the information can instead carry out the activity ‘risks and benefits’.