Βιταμίνη D


vitamin d Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για μαθητές πολλών ηλικιών. Χρησιμοποιώντας αρχές που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων, συζητά το θέμα της έλλειψης βιταμίνης D.Η ραχίτιδα και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τα κόκκαλα στα παιδιά έχουν αυξηθεί 400%. Κάποιοι επιστήμονες συνιστούν στους έφηβους να παίρνουν συπληρώματα βιταμίνης D, ειδικά το φθινόπωρο και το καλοκαίρι. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν πως να αναλύουν δεδομένα και να υπολογίζουν τη βιταμίνη D που παίρνουν από το φαγητό και την ηλιοφάνεια και να αποφασίσουν αν πρέπει να παίρνουν συμπλήρωμα βιταμίνης.

Σειρά δραστηριοτήτων

Αυτή είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που έχει σχεδιαστεί γιια να διδάξει ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία δεδομένων και γραφικής παράστασης μέσα από το θέμα της διατροφής.

Στόχοι επιστήμης

Πέψη: Να περιγράφουν τις επιπτώσεις από την έλλειψη βιταμίνης D .

Designed for the KS3 Science SyllabusEnquiry objective

Ανάλυση: ερμηνεία γραφικής παράστασης και αναγνώρηση μεταβλητών. (KS3 Science Syllabus)

Δοκίμασε τη δραστηριότητα

Δομή δραστηριότητας

Engage Η δραστηριότητα ξεκινά συσχετίζοντας τη βιταμίνη D με την καθημερινότητα των μαθητών. Συζητούν τις απόψεις τους για το κατά πόσο κινδυνεύουν ή όχι από την έλλειψη της βιταμίνης.
Play Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες ερμηνείας και ανάλυσης δεδομένων μέσα από διάφορες δραστηριότητες.
Review  Οι μαθητές υπολογίζουν την ποσότητα βιταμίνης D που παίρνουν αναλύοντας δεδομένα για την ηλιοφάνεια και τη διατροφή τους.
Decide Οι μαθητές αποφασίζουν κατά πόσο χρειάζονται συμπλήρωμα/χάπι βιταμίνης D.

Για λεπτομέρειες,  κατεβάστε το σχέδιο μαθήματος .

Ιστοσελίδες

Science Capital made clear

An accessible summary of the concept of science capital and how it influences students’ attitudes towards science and scientific careers.

Q&A: Vitamin D

An overview of the new UK guidance on vitamin D supplements in question and answer form, accessible to fluent readers.

Rickets makes a comeback

News article about the return of rickets.

Vitamins and minerals – Vitamin D

Advice on vitamin D from the NHS, accessible to fluent readers.

Recent official vitamin D guidance

Report from the NHS about a recent article questioning government advice on vitamin D supplements.