Η ομαδα μας

Η ομάδα του Engage αποτελείται από 14 ιδρύματα από 12 χώρες με εμπειρία στη διερεύνηση στις φυσικές επιστήμες και την υπεύθυνη έρευνα, ειδικά σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και το σχεδιασμό διδακτικού υλικού.
Οι συμμετέχοντες έχουν συνδέσεις με δίκτυα συνεργασίας στην Ευρώπη που σχετίζονται με τα πιο πάνω θέματα.

Χώρες Συμμετέχοντες
 Μ.Βρεττανία Centre for Science Education – Sheffield Hallam University (Coordinator)
 Μ.Βρεττανία Knowledge Media Institute – The Open University
 Ελλάδα Institute of Applied and Computational Mathematics, Foundation for Research and Technology
 Γερμανία Innovation in Learning Institute
 Ιταλία Lattanzio Learning
 Γαλλία Traces
 Ρουμανία Valahia University Targoviste
 Ισραήλ Weizmann Institute
 Ισπανία Universitat de Barcelona
 Νορβηγία Vestfold University College
 Ολλανδία Delft University of Technology, Science Education and Communication Department
 Ελβατία School of High Pedagogy of Freiburg
 Λιθουανία Lithuanian University of Educational Sciences
 Κύπρος Department of Science Education, University of Nicosia