Συντομη περιγραφη

Το πρόγραμμα ENGAGE έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το πλαίσιο Επιστήμη στην κοινωνία με στόχο την προώθηση της Υπεύθυνης Καινοτόμας Έρευνας (Responsible Research and Innovation – RRI).

Το πρόγραμμα ENGAGE έχει στόχο να προετοιμάσει την επόμενη γενιά πολιτών να συμμετέχουν σε επιστημονικά θέματα, και ως επιπρόσθετο στόχο να αλλάξει το πως διδάσκεται το μάθημα της επιστήμης.

Παραδοσιακά οι μαθητές αποκτούν μια εικόνα της επιστήμης ως αναμετάδοση γνώσης, ενώ η ιδέα του RRI σχετίζεται με την αβεβαιότητα της γνώσης, και πτυχές τις επιστήμης στις οποίες οι αρχές και τα επιχειρήματα έχουν τόση αξία όση και τα γεγονότα.

Το πρόγραμμα ENGAGE εστιάζει στη χρήση διερευνητικής μεθοδολογίας, η οποία δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και της αυτόνομης διαχείρησης της γνώσης.

Στόχοι μας είναι:

 • να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με τη καθημερινότητα των μαθητών.
 • να αναπτύξουν οι μαθητές πεποιθήσεις, γνώσεις και διδακτική πρακτική για ‘RRI’.
 • να εξοπλίσουμε τους μαθητές με πληροφορίες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εμπλακούν με επιστημονικά θέματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

Δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών με στόχο: 

 • τη συζήτηση επιστήμης που παρουσιάζεται στις ειδήσεις και ανοικτού διδακτικού υλικού.
 • διδακτικό υλικό για επιμόρφωση
 • τη δημιουργία συνεργασίας ανάμεσα σε επιστήμονες και μαθητές

Για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων το πρόγραμμα ENGAGE αξιοποιεί:

 • παιδαγωγικής στρατηγικές που αξιοποιούν την έρευνα
 • διερεύνηση
 • συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές

Το πρόγραμμα ENGAGE αξιοποιεί επαγγελματικές γνώσεις και διδακτικό υλικό για ανάπτυξη τεχνικών σε 3 στάδια ως εξής:

 • Adopt συνδιάζει χρήση διδακτικού υλικού που υπάρχει ήδη, διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, και διαδικτυακά σεμινάρια.
 • Adapt, προσφέρει παραδείγματα, επεξηγήσεις, και δραστηριότητες για αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς.
 • Transform, εστιάζει στη χρήδη Projects στα οποία οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συνεργάζονται με επιστήμονες για να διερευνήσουν θέματα που σχετίζοναι με RRI.