שלושה הורים


three parents

 

 

 

 

 

תהליך חדש מאפשר קבלת עוברים בעלי מטען גנטי של שלושה אנשים. בפעילות זו תלמידים ילמדו כיצד התהליך יכול לסייע לאמהות הנושאות מחלה תורשתית. התלמידים יעלו טיעונים בכדי להחליט האם לעשות שימוש בתהליך לזוגות המבקשים זאת

מטרות הפעילות  

לתאר כיצד ניתן ליצור עובר משלושה הורים

קבלת החלטה בנוגע לשימוש מושכל בטכנולוגיה חדשה

היכנסו לפעילות

יש להכניס שם משתמש וססמא לפני הורדת קבצי הפעילויות

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

חט”ב כיתה ט’- בנושאים: ייעוץ גנטי, הורשה של תכונה אחת, בנק גנים לאומי.

חשיפה לסוגיות ביו-אתיות שהטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת לבצע.לאפשר לתלמידים לקבוע עמדה אישית שתהא מבוססת על ידע מדעי.

מהלך הפעילות 

פתיח- הצגה של התהליך בו יוצרים עובר משלושה הורים

משימה מרכזית- התלמידים בוחנים את הראיות בכדי לקבוע האם תהליך יצירת עובר משלושה הורים יכול לסייע לזוג שהאשה נושאת פגם תורשתי

דיון- האם יש להשתמש בתהליך, כלומר ליצור עוברים מהונדסים

הרחבה- התלמידים ישחקו במשחק בו ישקלו את הטיעונים בעד ונגד התהליך

דיון- התלמידים יתדיינו על המשחק ששחקו ואיזו החלטה הוא חשף ומה דעתם

 

קישורים