לאכול חרקים


 

image for website

 

 

 

 

 

 

ככל שאוכלוסיית העולם גדלה כך הביקוש לבשר עולה כמקור לחלבון עולה,

עם זאת לאחרונה מחקרים רבים הראו כי לגידול חיות משק ותעשיות עיבוד הבשר ישנן השלכות סביבתיות קשות,

הן בצמצום משאבים טבעיים כגון מים, והן בזיהום אוויר וקרקע.

בפעילות זו התלמידים יבחנו את הנתונים של השפעת גידול חיות משק בית על הסביבה ויציעו אלטרנטיבות.

אחת האלטרנטיבות הנדונות היא אכילת חרקים כמקור לחלבון (בארץ – הארבה בלבד הוא חרק כשר)

 

מטרות הפעילות:

גיבוש דעה ובחינת העדויות על השפעת גידול חיות משק על הסביבה, תוך שימוש בידע מדעי על משאבי כדור הארץ.

היכנסו לפעילות

קישור לתכנית הלימודים:

חט”ב כיתה ט’

בנושא הזנה – חשיבות החלבון לגוף האדם , מארג המזון

קישורים:

מארג המזון

חשיבות החלבונים לגוף האדם

הארבה במסורת ישראל

ידע נוסף על הארבה