הסוף לשקיות הפלסטיק


big bag ban image

מבוא

האיחוד האירופאי אישר לאחרונה מגבלות חדשות ונוקשות על מנת לקצץ בשימוש בשקיות פלסטיק.

יעדים חדשים ייכפו על כל מדינה, על מנת להפחית את השימוש בשקיות פלסטיק ב 80% לפני 2019.

בפעילות זו, התלמידים יבחנו את החלופה של שקיות מתכלות לשקיות הפלסטיק הרגילות.

הם יבחרו שאלות כדי לשאול את המומחים, ויגיעו להחלטה מושכלת כשיענו על שאלת הדילמה: האם שקיות מתכלות פותרות את הבעיה שנגרמת על ידי שקיות פלסטיק רגילות?

מטרות לימודיות

בשיעור זה התלמידים יחליטו האם להחליף את שקיות הניילון הרגילות בשקיות מתכלות, בעזרת:

  • חומרים: תוכנות של פולימרים.
  • מדע בחברה: הערכת היתרונות של פתרון לבעיה עולמית אמיתית.

היכנסו לפעילות:

קישור לתכנית הלימודים:

כיתות ה’,ו’ :

חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם. השפעת השימוש בחומרים על הפרט,על החברה ועל הבסביבה. השלכות בעיות ופתרונות.

חט”ב כיתה ז’ :

מבנה החומר תכונות החומרים והתאמת השימוש בחומרים לתכונותיהם. מה קורה לחומר בתום השימוש.

טיפול בפסולת ומיחזור חומרים. התפרקות חומרים.

כיתות י’-י”ב – מבנה וקישור, כפעולת יישום ידע והעשרה מתאים לפרק הבחירה – פולימרים.

 

קישורים:

על פלסטיק והשפעותיו

הפלסטיק אוייב או ידיד?

איך מייצרים  את פוליאורתן?אאוריקה

עמותת צלול על שקיות הפלסטיק-סרטון

האם השקיות המתכלות באמת מתכלות?