להוציא את העוקץ?


 

סקירה:

יתושים הם הקטלניים הכי מסוכנים בעולם- גורמים למוות ל יותר ממיליון בני אדם  בכל שנה, בגלל המחלות שהם מעבירים כמו מלריה, זיקה וקדחת דנגה. לאור עובדה זאת, ישנו פתרון אפשרי- מדוע שלא נשמיד את כל מני היתושים המפיצים מחלות? שיטה אחת יכולה להיות שחרור של יתושים זכרים מהונדסים גנטית לסביבה, שיעבירו גן קטלני לצאצאיהם.  בפעילות זו, התלמידים ישתמשו בידע שלהם אודות יחסי גומלין בטבע, וכמו כן יישמו את מיומנויותהם המדעיות כדי להחליט האם הם חושבים שזהו רעיון טוב.

חומר מתקדם

“להכחיד” – להוציא את העוקץ- הוא דוגמה לפרויקט שמתוכנן להיערך כמה שיעורים. התלמידים מונחים על ידי המורה שמסביר את מהות הפרויקט- מוצגת לתלמידים הדילמה, והתלמידים כותבים את השאלות שיעזרו להם לדעת עוד מידע. לאחר מכן הם עובדים באופן עצמאי, ומיישמים מיומנויות של ניתוח מקורות מידע

ופתירת דילמות. בשיעור האחרון הם מציגים את ההחלטה שלהם במטלת הערכה ביצועית

מטרות לימודיות

בשיעור זה, התלמידים

יחסי גומלין: יתארו איך אוכלוסייה בטבע יכולה להשתנות כאשר אוכלוסיית הטורף או הנטרף שלהם משתנה

ישתמשו במיומנויות של: חקירת מקורות, שימוש באתיקה, הערכת סיכונים, הצדקת דעות והצגת רעיונות

היכנסו לפעילות:

.