Cookie Policy

 פרויקטENGAGE  הנו פרויקט חינוכי שמטרתו שילוב סוגיות סוציו-מדעיות בהוראת מדעים. הפרויקט נוהל ע”י אוניברסיטת Sheffield Hallam University בבריטניה ותוצרי הפרויקט מובאים באתר זה.

האמור בעמוד זה הנו תרגום בלבד של “מדיניות הפרטיות” של מנהל האתר. הנוסח המחייב הוא הנוסח הקבוע בשפה האנגלית בקישור https://www.engagingscience.eu/en/privacy-policy/.

התכנים בשפה העברית של המאמרים והחומרים המוצגים באתר www.engagingscience.eu/he  פותחו על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע אך האתר עצמו מנוהל ומוחזק על ידי אוניברסיטת ואליה רומניה ומדיניות הפרטיות היא של מנהל האתר  (“מנהל האתר“).

 

החל מה -25 במאי 2018 חוק הגנת המידע של האיחוד האירופי (GDPR) הוא חוק המגן על מידע אישי של אנשים המצויים באיחוד האירופאי, וקובע את האופן שבו ארגונים משתמשים בנתונים אישיים. נתונים אישיים הם מידע הנוגע לאדם חי שניתן לזהותו.

שקיפות היא מרכיב מרכזי ב- GDPR והודעת פרטיות זו נועדה ליידע אותך מה זכויותיך במסגרת GDPR , וכן כיצד ליצור עם מנהל האתר על מנת שתוכלו לממש את הזכויות הללו.

 

זכויות בנושא נתונים

אחת המטרות של ה- GDPR היא להעצים אנשים ולהעניק להם שליטה על נתוניהם האישיים.

ה- GDPR מעניק לך את הזכויות הבאות:

§ הזכות לקבל מידע§ זכות הגישה למידע§ הזכות לתיקון מידע אישי§ הזכות למחיקת מידע אישי§ הזכות להגביל את עיבוד הנתונים§ הזכות לניידות נתונים§ הזכות להתנגד§ זכויות ביחס לקבלת החלטות אוטומטיות ופרופיליםלמידע נוסף אודות זכויות אלה אנא ראו את מדיניות הפרטיות של מנהל האתר בקישור   https://www.shu.ac.uk/about-this-website/privacy-policy/data-subject-rights או פנו למנהל האתר אשר פרטיו מופיעים בפרק ‘צור קשר’ בסוף הודעת פרטיות זו. מנהל האתר עוקב אחרי נתוני גלישה ושימוש באתר לשיפור הפונקציונליות וחווית השימוש.בנוסף, אם תיצרו קשר בדוא”ל או באמצעות דף אינטרנט כדי לבקש מידע, לדווח על בעיה, להגיש תלונה או לתת משוב על השירותים, מנהל האתר עשוי להשתמש במידע שאתם מספקים כדי להגיב להודעה שלך, כדי לטפל בנושא שהעלית וכדי לבצע שיפורים בשירות. לא נעשה שימוש במידע זה למטרות אחרות.מדובר במידע שאתה מספק בהתנדבות, הכולל שֵׁם, כתובת דוא”ל וכל מידע שתבחר למסור כדי לסייע למנהל האתר בבקשתך. פרטיות הנתונים האישיים שלך היא בעלת חשיבות עליונה ולא תיחשף אלא אם יש לכך מטרה חוקית מוצדקת. בכל מקרה, נתונים אישיים עשויים להיות משותפים עם:

צוות הפרויקט ENGAGE בהתאם לתקן ה- GDPR , וכן עם:

  • Lattanzio Learning SPA (ELS), Italy, Website developer (privacy policy)
  • Valahia University of Târgovişte (UVT), Romania, Website host (privacy policy)

 

בטחון מידעמנהל האתר נוקט באמצעים להגנה על מידע, כולל התקנה ושימוש באמצעים טכניים, לרבות חומות אש וכלי גילוי ומניעה של חדירות ברשת, הפרדה של מכשירים שונים; שימוש בכלים לאיתור והסרה של תוכנות זדוניות והערכה שוטפת של האבטחה הטכנית של מערכות המידע. הצוות עוקב אחר מערכות ומגיב לפעילות חשודה. לצד אמצעים טכניים אלה קיימות מדיניות ותהליכים מקיפים ויעילים על מנת להבטיח שמשתמשים ומנהלי האתר מודעים לחובותיהם ואחריותם לנתונים אליהם יש להם גישה. כברירת מחדל, לאנשים ניתנת גישה למידע הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.

במידה ופנית למנהל האתר נתונים האישיים שלך יישמרו למשך שישה חודשים ממועד פנייתך ואז יימחקו.

 צור קשר לגבי התכנים ושאלות פדגוגיות בלבד ניתן ליצור קשר עם צוות הפרויקט ENGAGE במכון ויצמן למדע:  Yael.Shwartz@weizmann.ac.ilבכל שאילתה אחרת (בכלל זה שאלות בנושא פרטיות או מדיניות זו) אנא צור קשר עם מנהל האתר: https://www.valahia.ro/ro/gdpr