Overview

פרויקט ENGAGE הוא חלק מסדר היום של גוף “מדע בחברה” של האיחוד האירופאי לקידום יותר “מחקר אחראי וחדשנות” (RRI).

 

מטרת ENGAGE  היא לצייד את הדור הבא בכלים שיאפשרו להם להתעניין בסוגיות מדעיות ולשנות את שיעורי המדע. בדרך כלל, תלמידים מקבלים את הידע המדעי כגוף של תוכן, בעוד ש RRI עוסק בתחומי הידע שעדיין לא ברורים לגמרי, בהם ערכים ודיונים חשובים לא פחות מן העובדות. שינוי זה הוא מאתגר מאוד.

“מחקר אחראי וחדשנות” –Responsible Research and Innovation -RRI 

RRI זהו קונספט חדש שאותו הנציבות האירופאית מדגישה. הוא מתייחס לתהליך אינטראקטיבי שקוף בו אזרחים עוזרים אחד לשני על ידי שיתוף הדעה המושכלת שלהם והשקפותיהם המוסריות אודות מוצרים חדשניים או שיטות חדשניות, בהתחשב בסיכונים האפשריים והיתרונות הגלומים בהם.

לחינוך מדעי תפקיד חשוב לאזרחות אחראית בעידן המודרני. האזרחים חייבים להיות מצוידים בכלים שיאפשרו להם לדון בסוגיות מדעיות- חברתיות על ידי יישום הידע המדעי, הערכים המוסריים ומיומנויות חקר, החל מגיל צעיר.

ENGAGE מתרכזת במתודולוגיה המתבססת על חקר, מה שנותן לתלמידים הזדמנות להבעה עצמית ואחראיות להחלטות מושכלות בעתיד.

 

מטרותינו הם:

 • לעזור למורים בהצגת סוגיות מדעיות בנות זמננו ובהצגת יישומים רלוונטיים לתלמידים.
 • לפתח אצל המורים אמונות, ידע ומשימות יישומיות לכיתה של RRI.
 • לתת לתלמידים בסיס חזק לעסוק בסוגיות מדעיות שבהן יפגשו במהלך חייהם.

המאה ה21 מאופיינת בקצב התקדמות מהיר של המדע. גילויים חדשים הקשורים לתחומים מגוונים המתפתחים בימנו כמו ננו-טכנולוגיה, בינה מלאכותית, מדעי העצב וביו-טכנולוגיה מדווחים לאזרחים חדשות לבקרים בעיתונות. החידושים הרבים האלו בדרך כלל מדגישים סוגיות שקרובות מאוד לחיי היום של האנשים, למשל, בטיחות המזון, בריאות, אנרגיה וסביבה. מצד שני, ההשלכות של מדע חדשני הן לרוב בלתי צפויות ודורשות ידע וכישורים מדעיים על מנת לדון בסוגיות החברתיות והמוסריות שהן מעלות. זה מצריך מהחברה להיות מסוגלת להתמודד עם הבטחות ודברים לא ידועים ולא בטוחים, ולדון בסיכונים ורווחים אפשריים.

מחנכים צריכים לצייד את התלמידים בכלים המאפשרים לתלמידים להבין טכנולוגיות חדשות ומדע שמשפיע על חיינו, ולהבין כיצד מחקר מתפתח בדרך אחראית. המורים חייבים גם לפתח פדגוגית “לדעת- איך” והרגלים שיעזרו לתלמידים לשלב ידע מדעי עם ערכים מוסריים וחשיבה מבוססת עדויות וידע.

קהילת המורים של ENGAGE ברשת מבוססת סביב:

 • מדע-בכותרות וחומרים חופשיים המתבססים על תוכנית הלימודים.
 • קורסים מקוונים ללמידה עצמאית.
 • מערכת שותפות לפרויקטים מדעיים בין בתי הספר.

על מנת למקסם את השיגי התלמידים, ENGAGE מציע :

 • כלים פדגוגיים למחק מושכל.
 • חומרי חקר מודרך.
 • לימוד מפורש של מיומנויות.

גישת הלימוד המקצועי ופיתוח תוכניות הלימוד שלENGAGE  היא עוד הרבה מעבר להכשרת מורים.

מסלול של שלושה שלבים יניע את המורים להיות מומחים של RRI בדרך החקר שלהם:

 • אימוץ: שילוב חומרי לימדה מרתקים המבוססים על דילמות ודיון קבוצתי, שהם כלים פדגוגיים שעוזרים למורים לערב את התלמידים בסוגיות חברתיות-מדעיות הקשורות ל-RRI. אנו מצעים לשם כך קורסים מקוונים וסדנאות לאימון מורים ושמיעת דעתם על כך. התלמידים מעודדים ליישם מיומנויות חקר על מנת להגיע להחלטות ודעות המבוססות על מידע, דבר חיוני ל-RRI.
 • התאמה: מוצעים כלים של מומחים, למשל, הסברים, אסטרטגיות ופעילויות שעוזרות לתלמידים ללמוד באופן יעיל מיומנויות RRI. הכלי ” פתרון בעיות” מראה כיצד 10 מיומנויות החקר שלנו עוזרות לתלמידים להבין מהו תהליך קבלת החלטה אחראית במחקר ובהמצאות חדשות. הכלי “דיון כתתי” מראה איך מדגימים בכיתה כיצד אזרחים צריכים להיות מעורבים בתהליכי ה- RRI.
 • העברה: ניתנים פרויקטים עם סוף פתוח על מנת לשים את המורים והתלמידים בתוך שותפות עם המדענים וללמוד אודות RRI באופן ישיר. כלי “התרחישים” יספק את ההדרכה הנחוצה ליצירת פרויקט משמעותי ומטלת הערכה ביצועית שתעזור לתלמידים להעריך ביחד את התהליך.

RRI לוקח בחשבון שהתקדמות הטכנולוגיה והמדע היא הבסיס לעתיד טוב יותר. עם זאת, המצאות חדשניות חיבות להיות מתוכננות בקפידה כדי לענות על הצרכים החברתיים ובתיאום עם הערכים החברתיים, על מנת למקסם את הרווחים ולהפחית את ההשלכות המזיקות. על כן תוכנית הלימודים של ENGAGE המדגישה RRI מכוונת לצייד את התלמידים בכלים שיאפשרו להם לפתח דעות מושכלת המבוססת על עובדות מדעיות אודות צרכי החברה וערכיה. על כן, חומרי ENGAGE והכלים הפדגוגיים שאנו מציעים תוכננו לעזור למורים לתמוך בפיתוח ההבנה של ארבעה תחומים ועשרה כישורי חקר ב RRI.

ארבעת התחומים מספקים רקע רלוונטי לחומרי ENGAGE ולפעילויות הלמידה:

 1. השלכות הטכנולוגיה: פיתוחים טכנולוגיים ומדעיים הם הבסיס לעתיד טוב יותר, אבל הם חייבים להיות מתוכננים בקפידה על מנת למקסם את הרווחים ולהפחית את הסיכונים הנובעים מהם, במיוחד את אלו שעלולים להזיק.
 2. מדע גדול: מדע הוא לא עוד רק חיפוש עצמאי של מידע, אלא פרויקט שיתופי ומורכב, הנעשה בצוותים. הוא ממומן בעיקר על ידי חברות וממשלות, ומוחלט מראש מבחינה פוליטית, ועל כן מעדיף יישומים מעשיים ותחומי מפתח בחברה. זה אומר שמחקר וחידושים אחראיים חייבים לענות על הצרכים החברתיים בתיאום עם הערכים החברתיים כמו אוכלוסייה, כלכלה וסביבה.
 3. חשיבה ערכית: במדע וטכנולוגיה בשלבי פיתוח, בדרך כלל יש סוגיות לא בטוחות עם השלכות לא ברורות שמצריכות חשיבה מוסרית-חברתית. ההחלטות צריכות להיעשות על ידי לקיחה בחשבון של מגוון הדעות והדאגות של כל השחקנים בחברה.
 4. מדע ותקשורת: הרבה מהמידע המדעי שלנו מגיע מהתקשורת, שעלולה לתת סיקור לא מאוזן, מוטה, “שחור-לבן” או בצורה סנסציונית. מקור המידע צריך להיות מוערך לפי המטרות שלו, האמינות המדעית שלו והעדכניות שלו. לכן כלים חשובים הם קריאת דיווחי תקשורות על מדע באופן ביקורתי, זיהוי הנתונים, העובדות והחשיבה הערכית שמשתמשים בה כדי לחזק את הטענות, וכמו כן הערכת החוזק של הטענות מבחינת היכולת לשחזר ולחזור על הממצאים.

מיומנויות החקר המדעי של RRI מדגישות עשר יכולות המכוונות לתת לתלמידים כלים למעורבות אקטיבית במדע בן זמננו.

 1. קביעת שאלות: הגדרת שאלות מדעיות ברורות שחוקרות את הסיבות או את יחסי המתאם בין גורמים שונים.
 2. חקירת מקורות מידע: היכולת להטיל בספק מקורות מידע שונים ולהעריך את התוקף שלהם והרמה בה ניתן לבטוח בהם על ידי שפיטת האמינות של המקורות, בדיקת ההטיה שלהם, והערכת העדויות מסופקת לחיזוק הטענה.
 3. בחינת השלכות: היכולת להעריך את היתרונות של פתרון או פתרונות מתחרים לבעיה מהעולם האמיתי, בהתבסס על רעיונות מדעיים, עקרונות ועדויות אמפיריות, על ידי זיהוי ושקילה של השלכות ו/או הטיעונים הלוגיים הרלוונטיים לכלכלה, לחברה ולסביבה.
 4. הערכת סיכונים: היכולת למדוד את רמת הסיכונים והרווחים על ידי הערכת הסיכויים בהם יצאו לפועל, שקילה ושילוב הסיכוי ורמת חוזק ההשלכות, וכמו כן איזון נגד הרווחים והיתרונות ליחידים או לקבוצות שעלולים להיות מושפעים.
 5. ניתוח דפוסים: היכולת לפרש תצפיות ונתונים במגוון צורות, על מנת לזהות דפוסים ומגמות על ידי הסקת מסקנות והיקשים.
 6. הסקת מסקנות: להחליט האם הטענה שנעשתה בהתבסס על מחקר מסוים היא מספיק מבוססת על ידי נתונים מספקים.
 7. ביקורת טענות: היכולת לבדוק את חוזק (איכות הדיוק וכמות נתונים מספקת) של עדויות הניתנות, וזיהוי חוסר בהירות של הצדקת הטענה, על ידי שקילה האם המסקנה נובעת באופן לוגי והגיוני מהעדויות והאם הן מספקות תמיכה חזקה דיו לטענה.
 8. הצדקת דעות: היכולת לשלב ידע מדעי, השלכות וערכים לדעה מושכלת, על ידי ניסוח טענות מפתח שנתמכות על ידי עדויות אמפיריות והיסקים מדעיים, וזיהוי חשיבה המבוססת ערכים, על מנת לתמוך או לסתור השקפות על הסוגיה או הפתרון לבעיה.
 9. שימוש באתיקה: היכולת להבין ולהשתמש בשלושה סוגים של חשיבה מוסרית: תועלתנות, הגינות וזכויות וחובות על מנת לקבל החלטה מושכלת ולהסביר מדוע לאנשים שונים יכולים להיות דעות שונות על אותו הנושא.
 10. הצגת רעיונות: היכולת לתאר ביעילות דעות והישגים בעזרת טקסט ואיורים, גם בעל פה וגם בכתב, במגוון פורמטים, בשימוש המאפיינים העיקריים של כתיבה מדעית ודיבור.

The ENGAGE project is part of the EU Science in society agenda to promote more Responsible Research and Innovation’ (RRI).

ENGAGE is about equipping the next generation to participate in scientific issues to change how science is taught.
Traditionally students gain an image of science as a body of content, whereas RRI deals with uncertain areas of knowledge,
where values and argument matter as much as facts. This shift is hugely challenging.

ENGAGE focuses on a more inquiry-based methodology,
which gives students opportunity for self-expression and responsibility for coming to informed decisions.

Our aims are:

 • to help teachers address contemporary science issues and applications relevant to students
 • to develop teachers’ beliefs, knowledge and classroom  practice for ‘RRI’.
 • to provide students a strong foundation to engage in science issues they will meet during their lives

Online Teacher’s community will be built around:

 • Science-in-the-news and Open curriculum materials
 • Open Online Courses for just-in-time learning
 • Partnerships system for school-scientist projects

In order to maximise student achievement, ENGAGE builds on a range of:

 • research-informed pedagogies
 • guided inquiry
 • explicit skills teaching

ENGAGE professional learning and curriculum development approach goes beyond training events.
Its three-stage path will propel teachers in their own inquiry to become expert with RRI:

 • Adopt combines exciting learning materials, online community and online courses and workshops for coaching and feedback.
 • Adapt, offers expert’s toolkit of examples, explanations, anecdotes and activities to help students learn effectively.
 • Transformprovides  open-ended Projects put teachers and students into partnership with practising scientists, to learn about RRI directly.