Tre foreldre


three parents

I april 2016 fødte et jordansk par det første barnet som er unnfanget med en ny teknikk for kunstig befruktning. Metoden ble godkjent i 2014 av myndighetene i England. Teknikken har vært kontroversiell fordi den resulterer i babyer med DNA fra tre personer (kromosomer fra foreldrene, og mitokondrielt DNA fra en donor), og foreløpig er  England det eneste landet hvor metoden er tillatt.

Bioteknologirådet og Helsedirektoratet vurderte behandlingen i 2016, og sa nei til å godkjenne den fordi man vurderte at det fortsatt var usikkert hvor trygg behandlingen er. Men Arbeiderpartiet støtter nå at behandlingen innføres, og vil ta saken opp i Stortinget i mai 2018 (se linker lenger ned).

I dette undervisningsopplegget skal elevene lære om hvordan denne behandlingen kan hjelpe kvinner med en alvorlig arvelig sykdom slik at de kan få et friskt barn – og om hvorfor metoden likevel er omstridt. De bruker etiske argumenter for å vurdere om de vil anbefale metoden til et par som har sykdommen.

Læringsmål

  • Beskrive hvordan man kan skape et embryo «med tre genetiske foreldre», og forklare hvordan man kan bruke denne teknikken for å hindre en alvorlig arvelig sykdom.
  • Bestemme om en ny teknologi bør godkjennes, ut fra etiske argumenter.

Prøv ut opplegget


Elevark Tre foreldre

Size: 2.12 MB

Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen; gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi; gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
  • Bioteknologi; gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
  • Bioteknologi; sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Nedenfor kan du se en forhåndsvisning av powerpoint-presentasjonen. OBS for å laste ned filen, må du logge inn.

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Første reaksjoner på behandlingsformen “3 foreldre”.
Kjerneaktivitet Elevene undersøker saken nærmere for å finne ut om behandlingen kan hjelpe Jake og Maya til å få et friskt barn.
Fellesøkt Kan denne metoden brukes for å lage ‘designer-babyer’?
Videre arbeid Elevene spiller et spill for å vurdere argumenter for og mot behandlingen.
Fellesøkt Elevene diskuterer hvilket utfall de fikk av spillet, og om de er enig i konklusjonen spillet ga dem.

Eksterne nettlinker

Arbeiderpartiet vil tillate prøverør med celler fra tre personer   (mens Høyre går imot). Artikkel på nrk.no april 2018

Første baby med DNA fra tre foreldre er født.  Artikkel fra ABC-nyheter september 2016.

World´s first baby born with 3 parents technique  Artikkel i New scientist med mer informasjon

Når livets batterier svikter  Artikkel i Bioteknologirådets tidsskrift GENialt fra mars 2016

Britene gir grønt lys til babyer med genmateriale fra tre personer (artikkel i Aftenposten 4.2.2015)

Snart kommer babyer med tre foreldre  Tolv år gammel(!!) artikkel fra VG som refererer fra den heftige debatten for og mot metoden.

3 parents news story

Storbritannia blir det første landet i verden hvor en baby kan få DNA fra tre mennesker etter at regjeringen vedtar nye lovbestemmelser (engelsk).