Hva sier egentlig reven?


What Does The Fox Say?Ylvis-brødrene lurte på hva reven sa, så de skrev en sang som fikk over en halv milliard treff på Youtube. Mange hundeeiere mener nok at de forstår hunden sin helt utmerket, selv om den kommuniserer mest med bjeff og kroppsspråk.

For noen år siden utviklet et japansk firma et lite apparat som skulle kunne oversette hundebjeff til menneskespråk automatisk. Lydbølgene i bjeffet blir omformet til et grafisk lydspekter, som blir sammenliknet med et stort utvalg referanser i en database for å avgjøre hvilken sinnsstemning hunden uttrykker. Teknologien ble kalt «Bow-lingual». Nå er det også utviklet en app for iPhone, som gjør at hunden din kan bjeffe inn i smarttelefonen og tvitre det den føler ut i sosiale medier!

I dette opplegget skal elevene gå gjennom forskning om lyd og menneske-hund kommunikasjon for å avgjøre om Bow-lingual faktisk kan gjøre det reklamen sier.

Læringsmål

  • Bruke kunnskap om lydbølger
  • Bygge opp og presentere en muntlig eller skriftlig argumentasjon basert på empiriske funn og vitenskapelige argumenter, og avgjøre om det finnes bevis som tyder på at produktet kan tolke hundebjeff

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Fenomener og stoffer; undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

 

Slik fungerer opplegget

Oppstart Introduser problemet – kan forskning hjelpe oss å tolke dyrelyder?
Kjerneaktivitet Lær hvordan du kan knytte lyden av et bjeff til en grafisk framstilling av lydbølgene i bjeffet.
Fellesøkt 1 Diskusjon – støtter forskningen påstandene fra firmaet Bow-lingual?
Videre arbeid Gå gjennom forskning for å avgjøre om apparatet fra Bow-lingual kan gjøre det firmaet påstår.
Fellesøkt 2 Kan forskningen fortelle oss hva reven sa?

Eksterne nettsider

Viral video What does the fox say?   Videofilmen til Ylvis.

Hunder forstår hva du sier  Artikkel fra forskning.no, mars 2018

Snart kan Fido tvitre med iPhone. Artikkel fra Computerworld fra 2010 om en iPhone-app som gjør at hunder kan tvitre med hjelp av Bowlingual-teknologien.

Vil oversette hundebjeff. Artikkel om de ungarske adferdsbiologene som har forsket på menneskers evne til å forstå hunder.

Video Bow-lingual   Nyhetsklipp som viser Bow-lingual i bruk (engelsk).

Bow-lingual inventor   Intervju med oppfinneren av Bow-lingual (engelsk)

Amazon reviews   Morsomme anmeldelser av Bow-lingual, fra hundeeiere og hundene selv