Car Wars


hydrogen carVi tenker oss at året er 2020 og elevene skal kjøpe sin første bil. På grunn av økende utslipp av karbondioksid har myndighetene innført store subsidier for å støtte fornybar energi. Vi tenker oss dessuten at alle bensinstasjoner nå selger hydrogen og biodiesel, og at vi finner ladestasjoner for elektriske biler over alt. Så eleven kan velge – å kjøpe en elektrisk bil, en bil som går på hydrogen eller en som går på biodiesel. Men hva er best for miljøet? Elevene skal vurdere alternativene og kåre en vinner. PS Hvis dere har tid, kan dere vurdere vinneren opp mot de nye ladehybridene og se om konklusjonen fortsatt er den samme.

Læringsmål

  • Bruke kunnskap om karbondioksid i atmosfæren
  • Vurdere ulike løsninger for å redusere utslippene av karbondioksid fra biltrafikken

Prøv ut opplegget


Presentasjon CarWars

Size: 6.05 MB

CarWars Elevark

Size: 2.77 MB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Fenomener og stoffer; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Energi for fremtiden; beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
  • Energi for fremtiden; gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
  • Energi for fremtiden; gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Lær om hvor mye CO2-utslipp fra biler utgjør av vårt samlede utslipp av karbondioksid, og tenk over hvilken bil du bør velge.
Kjerneaktivitet Spill et brettspill hvor elevene finner kriteriene for å velge bil.
Fellesøkt Diskuter om vi har tilstrekkelig informasjon til å ta en avgjørelse.
Videre arbeid Ranger kriteriene og sorter argumentkort for å avgjøre hvilken energikilde du bør velge.
Fellesøkt Avgjør hvilken energikilde som er best for miljøet.

Eksterne nettsider

Her er en serieprodusert brenselcellebil  Artikkel i Teknisk ukeblad fra februar 2013.

VG har prøvekjørt ny elbil  “Nye Mercedes tar en Tesla” – fra oktober 2014

Ofte stilte spørsmål om hydrogenbiler  Fra Norsk hydrogenforum

ABC-nyheter tester 10 ladbare hybrider  Artikkel fra september 2016

BMW advert   Reklamefilm hvor BMW skryter av teknologien i firmaets nye elbiler

Hydrogen fuel cells   Forklaring av hvordan en hydrogen brenselcelle fungerer (mest for læreren, på engelsk)

Biodiesel cars  Grundig informasjon om biodiesel, for spesielt interesserte (engelsk)

Electric cars   Grundig informasjon om elbiler, for spesielt interesserte (engelsk)