Kjempevirusene angriper!


Attack of the giant virusesForskerne har funnet et 30.000 år gammelt virus i permafrosten i Sibir som fortsatt er smittefarlig. Viruset skal dessuten være kjempestort – i alle fall i forhold til andre virus… Siden 2003 har forskerne funnet fire forskjellige førhistoriske virus i Sibir, men heldigvis har ingen av disse vært farlige.

Siden kloden blir stadig varmere, må vi regne med at det kan dukke opp enda flere slike virus som har sovet i tusenvis av år. Kan et ukjent kjempevirus komme tilbake fra oldtiden og utslette hele menneskeheten?? I denne aktiviteten skal elevene lære å søke i ulike kilder for å skille vitenskapelige fakta fra fantasi.

Læringsmål

  • Bruke kunnskap om mikroorganismer for å sjekke fakta i en avisartikkel.
  • Vurdere hvor pålitelige mediene er når de presenterer vitenskapelig informasjon.

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

 

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Er historien i nyhetene sann? Hvordan kan du sjekke?
Kjerneaktivitet Elevene leser en avisartikkel. Hvor bekymret blir de av det som står i artikkelen.
Fellesøkt 1 Hvorfor kan du komme til forskjellige konklusjoner når du leser to ulike presentasjoner av samme historie?
Videre arbeid Elevene får en sjekkliste og bruker den for å vurdere hvor pålitelig en artikkel er.
Fellesøkt 2 Elevene diskuterer om vi kan stole på mediene når de presenterer forskningsresultater.

Eksterne nettsider

Forskere skal vekke til liv 30.000 år gammelt gigantvirus  Enda et nytt kjempevirus er funnet i Sibir, artikkel fra september 2015

Kjempevirus fortsatt smittsomt etter 30.000 år    Artikkel om “kjempeviruset” fra vg.no (mars 2014)

30,000-year-old giant virus ‘comes back to life’   BBC-innslag om kjempeviruset

Kan mennesker bli smittet av datavirus??