Forby Cola?


Ban Cola?En gruppe forskere har gjort laboratorieforsøk med rotter som tyder på at sukker er avhengighetsskapende. Nå ønsker stadig flere å gjøre noe for å redusere mengden av sukker som barn og unge får i seg gjennom sukkerholdige drikker.

I denne aktiviteten skal elevene vurdere hvilke bevis vi har for at det er årsakssammenheng mellom sukkerforbruk, fedme og sykdom. Så skal de avveie argumenter for og mot å innføre 18-årsgrense på salg av sukkerholdige drikker.

Læringsmål

  • Anvende kunnskap om mat og helse
  • Bruke ulike bevis for å vurdere om en korrelasjon skyldes en årsakssammenheng

Prøv ut opplegget

Forby Cola Lærerveiledning

Size: 595.00 KB

Forby Cola Elevark

Size: 1.53 MB

Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Kropp og helse; forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Ernæring og helse; drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

 

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Sukker er avhengighetsskapende for rotter, og gjør folk overvektige. Skal vi forby salg av sukkerholdig drikk til barn og unge under 18 år?
Kjerneaktivitet Sorter sterke og svake bevis for at sukker er årsak til fedme. Avgjør om vi har nok bevis til å forby salg av sukkerholdig drikk til barn og unge under 18 år.
Fellesøkt Forskere kan være mer sikre på at to ting henger sammen hvis de finner en mekanisme som forklarer sammenhengen.
Videre arbeid Sorter argument-kortene for å avgjøre om vi bør forby salg av sukkerholdig drikk til personer under 18 år.
Fellesøkt Vi kan ikke ta en avgjørelse om spørsmålet bare ut fra forskningen.

Eksterne nettsider

Kan du virkelig bli avhengig av sukker? Artikkel i Aftenposten fra oktober 2017

Barn som sluker sukker   Artikkel på forskning.no om sukkerforbruket hos barn i Europa

Vi får i oss mindre sukker enn noen gang  Helsedirektoratet melder at sukkerforbruket blant voksne nordmenn nå er rekordlavt. Artikkel i VG fra juni 2012

Trailer til filmen Fed Up  Trailer til filmen “Fed up”, som presenterer hvordan matindustrien bruker sukker i stadig nye matvarer, og hva dette kan gjøre med helsen vår (noe sensasjonspreget).

How much sugar in coca-cola?

Jeremy Paxman of BBC’s Newsnight “griller” presidenten for den europeiske avdelingen av Coca-cola konsernet (engelsk).

Action on sugar

Comprehensive list of links to current news items about sugar consumption from this group of UK-based academics.

Limit sugar intake

A news story about the latest advice to the government from scientific advisers. They suggest that the guideline level of dietary sugar should be slashed by half to the equivalent of one can of fizzy drink a day.