Stopp solsengene


sunbedMange mennesker går i solarium for å friske opp brunfargen når de forbereder sommerferien. Men kan denne vanen være livsfarlig for dem? I dette undervisningsopplegget skal elevene gjøre research for et TV-program som undersøker om solsenger kan forårsake hudkreft. OBS: Norge innførte aldersgrense på 18 år for å gå i solarium høsten 2012.

Læringsmål

  • Bruke kunnskap om UV-stråling for å forklare en mulig sammenheng mellom solsenger og hudkreft.
  • Forstå hvordan vitenskapelige data kan underbygge en påstand.

Prøv ut opplegget


Elevark Stans solsengene

Size: 1.08 MB

Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Kropp og helse; forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Ernæring og helse; drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Elevene studerer en graf som kan tyde på en sammenheng mellom solsenger og hudkreft.
Kjerneaktivitet Elevene skal finne ut mer om UV-stråling og skrive innledning til programmet.
Fellesøkt 1 Vi finner en vitenskapelig forklaring på hvordan solsenger kan gi hudkreft.
Videre arbeid Elevene skal studere informasjon gitt i fire grafer og avgjøre hvilke som underbygger påstanden sterkest.
Fellesøkt 2 Diskuter om vi har fått nok bevis for å vise at påstanden er riktig.

 

Eksterne nettsider

Bruk av solarium Informasjonsside fra Statens strålevern

Hva skjer med 18 årsgrense i solarium?  Fra Kreftforeningens blogg, mai 2012

Solarium øker unges kreftrisiko (fra forskning.no)

Australsk studie tyder på at ungdom som bruker solarium får økt fare for føflekk-kreft.

Ny studie: Mer solarier, mindre hudkreft blant unge

Norsk forsker mener faren for å få hudkreft fra solariebruk er mindre enn antatt

Tanning addict warns of dangers

Artikkel fra en engelsk nettavis om en ung jente som fikk påvist hudkreft i en alder av 19 år, og som er utgangspunkt for opplegget.

SunSmart

Engelsk nettside med informasjon om solsenger (Cancer Research UK).