Ta testen?


lesson1Vi kan bruke gentester for å avgjøre om en person er bærer av en arvelig sykdom. Men bør vi alltid ta en gentest?

I dette opplegget møter elevene et vanskelig dilemma, hvor en gutt må vurdere om han skal teste seg fordi forloveden hans bærer et gen for sigdcelle-anemi. Elevene skal bruke opplysninger de får av eksperter for å vurdere de ulike valgmulighetene og komme til en begrunnet konklusjon.

Læringsmål

  • Bruke kunnskap om arv og genetikk for å tolke genetiske diagrammer og familietrær.
  • Vurdere hva slags hensyn man bør ta med i betraktning når man vurderer om man skal ta en gentest eller ikke.

Prøv ut opplegget

Ta testen - lærerveiledning

Size: 1,021.50 KB
 

Ta testen - presentasjon

Size: 5.87 MB

 

 

Her kan du se en forhåndsvisning av presentasjonen


Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Mangfold i naturen; gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogramt:

  • Bioteknologi; forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller

Slik bruker du undervisningsopplegget

Engasjer 1 Elevene får presentert Matts dilemma og hører om sigdcelle-sykdommen.
Engasjer 2 Elevene blir enige om hvilke spørsmål de trenger svar på for å kunne ta en begrunnet avgjørelse.
Utforsk 1 Elevene begynner å svare på spørsmålene, med veiledning.
Utforsk 2 Elevene arbeider enkeltvis for å finne svar på spørsmålene som gjenstår

Forklar Diskuter funnene i klassen
Evaluer Elevene tar en avgjørelse

Nettsider og filmer som brukes i opplegget

Dilemma  Video som forklarer elevene Matts dilemma.

Life with sickle cell disease  Video som viser plagene som følger med sykdommen

What is a screening test?   Liz Aram forklarer hva som skjer ved en screening-test for sigdcelle-anemi.