Ta en avgjørelse


making decisions

Mennesker som bærer gener for en arvelig sykdom må ta mange vanskelige avgjørelser – for eksempel hva de vil gjøre dersom de ønsker seg barn. I dette undervisningopplegget skal elevene gå inn i rollen til et par som bærer genet for en alvorlig sykdom (beta thalassaemia major). De får veiledning om hvordan de kan avgjøre et vanskelig etisk spørsmål, og lærer om prøverørsbefruktning (IVF) og gentesting av embryoer før implantering (PDG).

 

Læringsmål

  • Forklar hvordan IVF med PDG kan brukes for å hjelpe et par med en alvorlig arvelig sykdom slik at de kan få et friskt barn.
  • Identifisere etiske, samfunnsmessige og økonomiske argumenter og bruke disse til å ta en informert beslutning.

Prøv ut opplegget

 

Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Mangfold i naturen; gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogramt:

  • Bioteknologi; forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller.

 

Her kan du se en forhåndsvisning av presentasjonen


Slik bruker du undervisningsopplegget

Engasjere 1 Elevene går inn i rollene og får forklart de ulike alternativene av en genetisk rådgiver
Utforske 1 Elevene simulerer et gitt valg og vurderer det ut fra konsekvensetikk
Utforske 2 Elevene bruker pliktetikk for å se på spørsmål knyttet til prøverørsbefruktning (IVF) og gentesting (PGD)
Utforske 3 Elevene bruker skjemaet for beslutning til å vurdere samfunnsmessige og økonomiske hensyn
Forklare Elevene diskuterer før de gjør et personlig valg
Vurdere Elevene tar en avgjørelse

Nettsider og video som brukes i opplegget (på engelsk)

UKTS Thalassaemia, your life  En kort film som viser hvordan et lite barn lever med sykdommen beta thalassaemia major.

Meet the couple
Video hvor paret presenterer seg og forklarer hvorfor de går til en genetisk rådgiver.

Meet the counsellor
Den genetiske rådgiveren går gjennom hvilke valg paret har når de ønsker å få et nytt barn.

What is IVF with PGD?
Alison Lashwood, spesialist på gentesting av embryoer (PGD) forklarer prøverørsbefruktning (IVF) med PGD.

How do you make a difficult ethical decision?
Allison Streetly, OBE og leder for NHS Screening Programme forklarer ulike måter å argumentere etisk.

Freedom to choose
Allison Streetly forklarer prinsippet ‘Frihet til å velge’.

Rights of the child
Allison Streetly forklarer prinsippet ‘barnets rettigheter’.

Playing God
Allison Streetly forklarer prinsippet ‘å leke gud’.

Social and economic factors
Alison Lashwood diskuterer samfunnsmessige og økonomiske sider ved alernativet IVF med PGD.