Ebola


ebola image

Samtidig med at Ebola sprer seg til stadig nye områder, arbeider flere forskergrupper på høygir for å utvikle nye medisiner og vaksiner for å bekjempe sykdommen. En av gruppene ser nå ut til å ha funnet en effektiv vaksine, og en norsk forsker ved Folkehelseinstituttet har vært sentral i utprøvingen.

I dette undervisningsopplegget blir elevene spurt om de vil være med å prøve ut en ny vaksine mot Ebola. De skal samle inn opplysninger fra ulike kilder, veie risiko opp mot fordeler og bruke kunnskapen de har om gener til å ta et valg.

Læringsmål

  • Bruke vitenskapelig kunnskap om gener til å veie fordeler opp mot faremomenter for å ta en avgjørelse.

Prøv ut opplegget

Presentasjon Ebola

Size: 4.60 MB

Ebola (Lærerveiledning)

Size: 42.12 KB

 

Mål i læreplanen

Kompetansemål etter 7. årstrinn:

  • Kropp og helse; forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer

Kompetansemål etter 10. årstrinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen; forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi; gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
  • Bioteknologi; sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Slik bruker du undervisningsopplegget

Dilemma Invitasjon til å teste ut vaksinen.
Forskningen Elevene skal bruke det de vet om gener til å forklare hvordan vaksinen virker.
Hva velger du? Samle inn opplysninger, veie fordeler opp mot risiko og ta en avgjørelse.
Fellesøkt Hvordan kom du fram til en avgjørelse?

Eksterne lenker

Ny vaksine kan gi fullstendig beskyttelse mot Ebola Artikkel fra Aftenposten 31.7.2015

Norsk forsker ledet utprøvningen av den første Ebolavaksinen  Artikkel fra Aftenposten 31.7.2015

Lovende test av ny vaksine mot Ebola  Artikkel fra Dagbladet 27.11.14 om ny vaksine som er testet på 20 frivillige med lovende resultater.

Vaksine mot Ebola (fra NRK skole)  Forskerteam dyrker antistoffer mot Ebola i tobakksplanter.

Hva er Ebola? (fra NRK skole)

Ebola vaccine volunteer video

Engelsk kvinne som deltar i utprøving av Ebolavaksine forteller om hvorfor hun meldte seg frivillig, og hvordan testingen foregår (engelsk).

Ebola virus: how it spreads and what it does to you

Video som forklarer hvordan Ebola virker (engelsk)

Outbreak game

Et dataspill hvor elever kan lære om infeksjonssykdommer og prøve å stanse spredning av smitten (engelsk).