Solceller på veien


solar roadways

En amerikansk nettside klarte nylig å samle inn over to millioner dollar gjennom «folkefinansiering» for å finansiere forsøk hvor solcellepaneler legges som veidekke. Utviklerne påstår at slike veier vil være snø- og isfrie hele året, fordi det kan legges inn varmeelementer i panelene. Og panelene skal dessuten inneholde ulike lysdioder (LED), slik at de kan omgjøres til parkeringsplasser, idrettsbaner osv ved å slå om en bryter! Teknologien blir nå også testet ut i Nederland, hvor de har valgt å legge solcellene på sykkelveier.

I dette undervisningsopplegget skal elevene vurdere om vi bør bruke penger på å legge solceller på veiene våre. For å kunne ta stilling til dette må de se kritisk på påstandene: De må vurdere informasjon og tallmateriale, resonnere, samt bruke naturvitenskapelig kunnskap om hvordan lysbølger skaper strøm i solcellepanel.

Læringsmål

  • Vurdere påstander kritisk, og bruke resonnering, vitenskapelige data og kunnskap om hvordan lysbølger genererer strøm i solcellepanel.

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Fenomener og stoffer; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Energi for fremtiden; gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden

 

Slik bruker du undervisningsopplegget

Dilemma Vis videoen om solceller som asfalt. Skal vi bruke penger på dette?
Vitenskap og vurdering Elevene skal trekke ut påstandene i videoen, se på data og avgjøre om dataene underbygger påstandene

Fellesøkt: Formidle det du har funnet ut: Bør vi bruke penger på å dekke veiene med solceller?

Eksterne nettsider

Solceller i veien kan bli fremtidens kraftverk   Artikkel i Aftenposten fra mars 2015 om et nederlandsk prosjekt hvor man legger solceller på sykkelveiene

Solar Freakin’ Roadways  Videofilmen for Solar Roadways-prosjektet (engelsk, men svært underholdende:-).

Solkraft fra veiene?   Norsk artikkel fra elbil.no som gir en mer nøktern vurdering av planene om å dekke veiene med solcellepanel.

Further information  En lengre og mer grundig video som er beregnet på lærere (engelsk).