Insekter til lunsj


image for websiteVerdens befolkning er i stadig økning, og menneskehetens forbruk av kjøtt vokser mot stadig nye høyder. Vanlig husdyrhold krever svært mye av jordas naturressurser og skaper også mye forurensning. Forskere har foreslått at vi kan begynne å spise insekter for å løse dette problemet, og faktisk begynner stadig flere lenger sør i Europa å prøve ut insekter som snacks og mat. Mathallen i Oslo arrangerte prøvesmaking i juni 2015, og Norge har nettopp fått sitt første firma som driver import og oppdrett av insekter til mat.

I denne aktiviteten skal elevene planlegge en meny til skolekantinen hvor de selger smakfulle retter lagd av insekter som alternativ til hamburger og kyllingsalat. Kan de bruke overbevisende argumentasjon og kunnskap om naturressurser for å få andre elever til å velge insekter til lunsj?

Læringsmål

  • Formidle en ide hvor elevene bruker vitenskapelige bevis, overbevisende skriving og naturfaglig kunnskap om jordas ressurser.

Prøv ut opplegget


Lærerveiledning Insekter

Size: 913.12 KB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen; fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene

Mangfold i naturen; observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Bærekraftig utvikling; gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • Bærekraftig utvikling; kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Nyhetsmeldingen blir presentert: Kantinen på Universitetet i Brussel selger mat som er lagd av insekter

Hovedaktivitet Elevene setter sammen sine egne insekt-menyer
Fellesøkt Elevene vurderer hverandres tekster.

Eksterne nettsider

Insektbrød lanseres i Finland  Artikkel i Aftenposten november 2017.

Vil at nordmenn skal spise insekter  NTNU-studenter vil begynne med oppdrett og salg av insekter til mat. Artikkel fra forskning.no februar 2016.

Frister en risotto med gresshopper og larver? Norge har fått sitt første selskap for import og oppdrett av insekter til mat. Artikkel i Aftenposten fra august 2015.

Lyst på gresshopper i mangosaus eller maur i knekk?  Mathallen og Rentokil arrangerte prøvesmaking 3. juni 2015.

FN: Spis flere insekter.  Artikkel i Aftenposten fra mai 2013. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har publisert en rapport hvor de anbefaler insekter som et nytt våpen i kampen mot sult.

Insekter er den sunneste dietten.  Gresshopper smaker som reker, med et hint av sopp! Intervju med en amerikansk student som har levd av insekter en hel måned.

Lovely grub: are insects the future of food?  En grundig artikkel om insekter som mat, beregnet mest på lærere (engelsk).

The FAO report on eating insects Tallmaterialet vi oppgir i denne aktiviteten kommer hovedsakelig fra FAOs rapport fra 2013 (på engelsk).

Why not eat insects? TEDx talk  Professor Marcel Dicke fra Wageningen UR snakker varmt om insekter på menyen i dette TED foredraget.

Eat Grub

Why not offer your students some insects to try? Enter the code ENGAGEwithGRUB at the checkout for a 10% discount.