Hvor mye strøm?


engage appliance scienceEU har nylig innført begrensninger på effektstyrken til støvsugere. De foreslår å innføre grenser også på andre apparater, som for eksempel hårfønere. I denne aktiviteten skal elevene tenke seg at det kommer nye grenser på hvor mye strøm vi får bruke i hjemmet. Elevene skal beregne hvor mye energi som kreves av alle de ulike apparatene våre i løpet av en dag ved vanlig bruk. Så får de vurdere hvordan de kan skjære ned på forbruket dersom det blir innført nye og enda strengere regler for hvor mye strøm vi får bruke. Vil elevene dusje kortere og bruke kaldere vann – eller kanskje kutte ut hårføneren?

Læringsmål

  • Løse et problem hvor du bruker vitenskapelig kunnskap om maksimal effekt for ulike elektriske apparater og hvor mye energi de krever.

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Fenomener og stoffer: Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Bærekraftig utvikling; kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Slik bruker du undervisningsopplegget

Dilemma EU har innført grenser på bruk av elektrisitet i hjemmet. Klarer elevene å redusere forbruket sitt nok?
Vitenskapen Elevene skal finne apparater med høy maksimal effekt og rangere dem i rekkefølge. De skal beregne hvor mye energi som brukes av hvert apparat.
Avgjørelse Elevene finner ut hvor mye energi som kreves til sammen av apparatene de bruker en vanlig dag. Så må de velge hva de vil kutte ned på dersom de ikke får lov til å bruke mer enn 1.5 kWh totalt pr dag.
Fellesøkt Elevene reflekterer rundt hva de har valgt.

Eksterne nettsider

EU vil ha færre Watt i støvsugerne (artikkel i Aftenposten fra november 2013)

Slik er de nye støvsugerreglene (artikkel på dinside.no fra august 2014)

News story  Nyhetsmelding på engelsk. Engelskmenn sies å ha et litt anstrengt forhold til EU..

EU report  Utkast til nye EU-bestemmelser om begrensninger på energibruk for ulike elektriske apparater.