Plast under press


big bag ban imageEU har innført nye strenge regler for å redusere bruken av plastposer kraftig. De nye bestemmelsene krever at alle land reduserer bruken av plastposer med 80% innen 2019. Her hjemme vedtok Stortinget høsten 2014 å innføre nye avgifter på plastposer fra 2015. Men i høringsrunden viste det seg at svært mange var uenige i at dette er et godt miljøtiltak, så i mai 2015 bestemte Regjeringen seg for å sløyfe hele avgiften!
I dette undervisningsopplegget skal elevene undersøke om poser av nedbrytbar plast kan være et alternativ til vanlige plastposer. De skal formulere spørsmål som de kan stille til eksperter på plast og miljø. Så skal de gjøre seg opp en begrunnet oppfatning om følgende spørsmål: Kan nedbrytbare plastposer løse problemene som dagens plastposer skaper for miljøet?

Læringsmål

I denne aktiviteten skal elevene avgjøre om vi bør erstatte vanlige poser av polyeten med nedbrytbare plastposer, hvor de ser på:

  • Materialer: Egenskaper til ulike polymerer
  • Forskning i samfunnet: Vurdere fordeler og ulemper med en løsning på et aktuelt samfunnsproblem.

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 4. trinn:

  • Mangfold i naturen; undersøke biologisk nedbrytning og beskrive et kretsløp i naturen
  • Mangfold i naturen; praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Teknologi og design; beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenlig med bærekraftig utvikling

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Teknologi og design; teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

Slik bruker du opplegget

Oppstart EU har innført begrensninger på bruken av plastposer. Kan nedbrytbare plastposer løse miljøproblemene som skapes av vanlige plastposer i dag?
Hoveddel Elevene ser på den kjemiske oppbygningen av polyeten, og egenskapene til materialet. De noterer ned spørsmål de kan stille eksperter for å finne svar på spørsmålet i aktiviteten.

Fellesøkt Elevene reflekterer over svaret de selv kom fram til, og gir respons på det andre elever har svart

Eksterne lenker

Dansk undersøkelse: Glem tøyposer. Plast er best for miljøet  Artikkel fra Dagbladet mars 2018

Nedbrytbar plast løser ikke miljøproblemet  Artikkel fra Aftenposten februar 2018

Derfor er plastemballasje bra for miljøet  Artikkel på dinside.no november 2017

Dette må til for å fjerne “det ekte havmonsteret”  Nye metoder er under utprøving som man håper kan fjerne plasten fra verdenshavene i løpet av få år. Artikkel på nrk.no, februar 2017

Syk hval hadde 30 plastposer i magen  Artikkel i VG, februar 2017

Marin forsøpling og mikroplast  Innsiktartikkel på Klima- og miljødepartementets nettsider

Hvor blir det av all mikroplasten i havet? Artikkel på Titan.uio.no oktober 2016

Kan finne flere kilo plast i magen til ei ku  Plastavfall er også et problem for dyr på land. Artikkel på NRK Rogaland, februar 2017

En plastflaske bruker 450 år på å råtne. Blogg-innlegg i Oles klode, Aftenposten mai 2016

I Storbritannia er plastposebruken redusert med 85 % etter at britene innførte avgift på plastposer høsten 2015. Artikkel på ABC nyheter fra august 2016

EU angriper plasten i nytt direktiv. Artikkel i VG, november 2013.

Rapport: Plastposer er ikke et miljøproblem. Artikkel i Aftenposten, november 2014

Plastposer et lite miljøproblem. SFT mener bæreposer av plast ikke bør fjernes fra det norske markedet. Rundt 80 prosent av plastbæreposene brukes til håndtering av avfall og svært få poser havner i naturen (rapport fra 2008).

Nei, det blir ikke poseavgift – Regjeringen fjerner avgiften i Revidert nasjonalbudsjett og erstatter den med økt strømavgift. Artikkel fra dinside.no fra 12. mai 2015

News story EU innfører krav om å redusere bruken av plastposer (engelsk).

Article about biodegradable plastics  Er nedbrytbare plastposer bedre for miljøet? En forholdsvis lettfattelig artikkel, men på engelsk.

Newspaper article Artikkel om forskning på biologisk nedbrytbar plast (engelsk).

Background reading on degradable plastics  Svært lang og grundig referanseartikkel om forskningslitteratur om nedbrytbare poser (engelsk).