Hvor trygg er genmodifisert mat?


GM decision imageI Norge er det ikke tillatt å selge genmodifisert (GM) mat uten at en først har søkt og fått tillatelse fra Mattilsynet. Derfor finnes det fortsatt ikke genmodifisert mat i norske butikkhyller. EU har nå myket opp sine bestemmelser, og åpner for at de medlemslandene som vil kan tillate dyrking av genmodifiserte planter dersom de vurderer dem som trygge. Kanskje vil vi snart kunne kjøpe Corn flakes i Norge som inneholder genmodifisert mais? Men vil kundene i så fall ønske å kjøpe dem, eller vil de foretrekke produkter som ikke inneholder genmodifiserte ingredienser?

I denne aktiviteten skal elevene bruke sin kunnskap om gener for å finne ut hvorfor planter blir genmodifisert. Så skal de vurdere helserisikoen og avgjøre om de kan tenke seg å kjøpe en frokostblanding som inneholder genmodifiserte ingredienser.

Læringsmål

I dette undervisningsopplegget skal elevene ta en avgjørelse om genmodifisert (GM) mat hvor de ser på:

  • Gener: Forklare hva genmodifisering er
  • Forskning i samfunnet: Vurdere helserisiko

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi; gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
  • Bioteknologi; sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Diskuter hvorfor mange er skeptiske til genmodifisert mat
Hoveddel Elevene bruker sin kunnskap om gener til å forklare hvorfor noen ønsker å dyrke genmodifisert mais, og legger et puslespill for å analysere farene ved dette
Fellesøkt  Elevene avgjør hvilken frokostblanding de vil kjøpe og forklarer hvorfor

Eksterne nettsider

Forskere i Bergen har brukt genmodifisering til å utvikle en genmodifisert laks som er “kjønnsløs”, og ikke kan gyte med villaks om de rømmer  Artikkel på forskning.no, februar 2017.

Folkeopplysningen: Genmodifisert mat.  Andreas Wahl ser på genmodifisert mat i episode 6 av sesong 3 av Folkeopplysningen.

Artikkelarkiv for temaet genmodifiserte planter og mat  – Bioteknologirådet

Samleside med artikler om genmodifisert mat på forskning.no

Genmodifisert mais kan havne på norske tallerkener  Artikkel i Aftenposten fra november 2014

Fortsatt ikke tillatt å selge genmodifisert mat i Norge  Artikkel på matportalen.no fra november 2014

Bedre å sette inn et gen enn å sprøyte  Artikkel på NRKs nettsider

EU changes rules on GM crop cultivation  Nyhetsartikkelen opplegget er basert på (engelsk)

Overview of crop genetic engineering  En interaktiv animasjon som viser teknikken for å genmodifisere matplanter.