Mobilnakke syndrom


text neckNy forskning tyder på at bruk av smart-telefoner og nettbrett kan gi oss alvorlige plager med nakken. Når vi bøyer hodet framover for å se på telefonskjermen, får nakkevirvlene en unormalt høy belastning som kan gi skader over tid. I dette undervisningsopplegget skal elevene lære om hvilke krefter som virker på nakke og ryggrad når vi bruker mobilen. Deretter skal de lage en plan for å undersøke mer grundig hvorfor folk får “mobilnakke”. Til slutt må de ta stilling til et vanskelig dilemma: Vil de klare å bruke smart-telefonen sin mindre for å unngå nakkeplager?

Læringsmål

I denne aktiviteten skal elevene ta stilling til om de vil kutte ned på bruken av smart-telefon for å slippe nakkeplager. De skal arbeide med:

  • Krefter: Finne ut hvilke krefter som virker på en gjenstand eller kroppsdel
  • Spørre og definere: Definere et problem og utarbeide en plan for å utforske dette nærmere

Prøv ut undervisningsopplegget


Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; formulere naturfaglige spørsmål om noe elevene lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser.
  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen.
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk.

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger

Slik bruker du opplegget

Oppstart Ny forskning tyder på at bruk av smart-telefoner kan gi oss store plager med nakken. Vil du klare å bruke smart-telefonen din mindre for å unngå nakkeproblemer?
Hoveddel Forklar hvorfor kreftene som virker på den øvre delen av ryggsøylen avhenger av nakkevinkelen. Lag en plan for å undersøke om din egen telefonbruk gir deg nakkeplager.
Fellesøkt Elevene skal vurdere om de kan kutte ned på telefonen for å spare nakken.

Eksterne nettsider

Slik blir du kvitt “mobilnakke” og kontorskuldre  To typer ryggplager knyttes ofte til kontorjobbing og stillesitting – disse treningsmetodene kan hjelpe. Artikkel fra Vektklubb.no

Tekste-nakke syndrom  Artikkel om “iNakke” fra Akutt kiropraktor, med råd om gode nakkeøvelser som kan hjelpe deg å redusere faren for plager!

Nettbrett kan gi deg nakkesmerter og hodepine   Artikkel i Adresseavisa fra oktober 2013

Text neck – how smartphones are damaging our spines  En avisartikkel som beskriver forskningen (på engelsk)

Have YOU got text neck?  Enda en engelsk artikkel om samme tema

Scientific research  Den opprinnelige forskningsartikkelen i Surgical Technology International (engelsk så klart)

Forces in muscles and joints  En ganske detaljert forklaring av kreftene som virker på ulike kroppsdeler ved forskjellige belastninger, med figurer og utregninger (se figur 8 i presentasjonen)