Invasjon!


invasion imageBeiskambrosia er en plante i slekt med vår egen burot som har svært allergifremkallende pollen. Planten vokser naturlig i Amerika (hvor den kalles ragweed), men for noen tiår siden kom den med skip til Sør-Europa.

På tross av kampanjer for å utrydde planten har den spredt seg gjennom Mellom-Europa, helt opp til Sør-Sverige.  Det er registrert pollen av beiskambrosia i Østfold og Trondheim de siste par årene, og etter hvert som norske vintre blir mildere vil den også kunne etablere seg hos oss. Den blomstrer i august-september, så en spredning her i landet vil kunne utvide pollensesongen med inntil en måned ut over høsten.

I Amerika lever en liten bille som for det meste spiser beiskambrosia, og som også har også spredt seg til Europa de siste årene. Det diskuteres nå om myndighetene skal sette ut store mengder av disse billene for å holde planten i sjakk. I dette undervisningsopplegget skal elevene vurdere fordeler og ulemper ved å bruke billen til biologisk bekjempelse av beiskambrosiaen.

Læringsmål

I dette undervisningsopplegget skal elevene avgjøre om vi bør bruke biller til biologisk bekjempelse av beiskambrosia, hvor de ser på:

  • Økosystemer: Hvordan organismer samspiller og påvirker hverandre
  • Analysere og tolke: Vurdere en foreslått løsning på et problem

Prøv ut opplegget


Invasjon presentasjon

Size: 7.50 MB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk.

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Vi forklarer dagens situasjon med beiskambrosia. Skal vi bruke biller for å bekjempe planten i Europa?
Hoveddel Elevene søker opp informasjon om planten og billen. De diskuterer fordeler og ulemper og kommer til en konklusjon.
Fellesøkt Elevene diskuterer konklusjonene de har kommet fram til.

 

Eksterne nettsider

Pollenversting sprer seg i Norge  Artikkel i VG 14.4.2016.  Beiskambrosia er nå på god vei inn i norsk flora, og det ser ut som om vi innen overskuelig fremtid vil stå overfor et nytt pollenproblem, sier leder i Norges Astma- og allergiforbunds legeråd, professor Sverre Karmhus Steinsvåg

Beiskambrosia  Et informasjonsblad fra Norges Astma- og allergiforbund

Ny allergiplante gir pollen-sjokk  Artikkel i Adresseavisa fra 2007

Skrekk-pollen på vei til Norge   Artikkel i VG fra 2003(!)

 

Engelskspråklige nettsider

Independent news article  (engelsk)

Information from the BBC

Because ragweed needs a warm climate it is not considered a major problem in the UK – yet. It has been predicted that due to climate change ragweed populations could soon spread in northern Europe.

There are isolated populations in the UK but they are under control. However, the pollen can travel hundreds of kilometres so people are already suffering from the allergenic affects caused by ragweed growing on mainland Europe.

Video introduction about Ragweed  En fransk video med engelsk teksting. Du kan for eksempel vise fra 4:42-6:43 når du viser bilde 4.

Further information about Ragweed

Including downloadable information in different languages.