Liv på Enceladus?


enceladusCassini er et ubemannet romskip som har gått i bane rundt Saturn siden 2004, og gjort målinger av bl a ringsystemet og de over 60 månene til planeten. Enceladus er en av disse månene. Den er helt dekket av is, men likevel har Cassini funnet tegn på at det finnes varme hav på denne månen! Og kanskje kan det finnes utenomjordiske livsformer i disse havene?

I dette opplegget skal elevene blant annet bruke kunnskap om vann i flytende og fast form til å vurdere bevisene for flytende hav på Enceladus. Så skal de avgjøre om det er verdt å sende et nytt romskip for å lete etter fremmede livsformer under isen.

Læringsmål

I dette undervisningsopplegget skal elevene vurdere om bevisene fra Cassini støtter forskernes konklusjon om at det finnes flytende vann på Enceladus.

  • Partikkelmodellen: Hvordan oppførselen til partiklene (vannmolekylene) forklarer de ulike egenskapene til is og vann
  • Vitenskap i samfunnet: Vurdere en konklusjon; hvor sterke er bevisene for en hypotese

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.
  • Fenomener og stoffer: Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk.
  • Fenomener og stoffer: Undersøke et emne fra utforskningen av verdensrommet, sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder.

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Ny forskning tyder på at Saturn-månen Enceladus har varme hav av flytende vann. Kan dette stemme? Og kan det i så fall være liv på månen?
Hoveddel Cassini er en romsonde i bane rundt Saturn som har samlet inn data og bilder fra Enceladus. Elevene skal gå gjennom disse dataene og vurdere hvor sterke bevisene er for at det finnes flytende vann på denne månen.
Fellesøkt Elevene diskuterer om vi skal utruste og sende ut en ny romsonde for å lete etter liv på Enceladus.

Eksterne nettsider

NASA gjør nye oppdagelser på Enceladus og Europa  Artikkel på Nrk.no april 2017

Kort video om Enceladus på youtube  (engelsk tale)

Her kan det være liv. Artikkel fra Aftenposten Innsikt fra april 2014.

Underjordisk hav på måne rundt planeten Saturn.  Artikkel på forskning.no fra 2014.

Enceladus – isfontener med liv? Artikkel fra Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Mulighet for liv på Saturn-måne. Artikkel på forskning.no fra 2008.

Intelligent liv har oppstått på jorda minst to ganger  Artikkel på Nrk.no april 2017

 

Solar system Exploration  Information about Enceladus from NASA, including links to resources news releases about the findings of Cassini.

Saturn and its moons  Information about Enceladus from NASA, including links to a virtual tour, information about its atmosphere and news releases about the findings of Cassini.

Hot springs on Enceladus  Useful teacher background about recent findings.