Død over diesel?


diesel imageHøsten 2015 ble det avslørt at en del av de store bilprodusentene har utstyrt dieselbilene sine med programvare som skal narre myndighetenes utslippstester. I dette opplegget skal elevene bruke kunnskap om kjemiske reaksjoner til å forutsi hvilke reaksjonsprodukter som dannes i en dieselmotor. Deretter skal de gå inn i rollen som miljøaktivist, og bruke sine kommunikasjonsevner til å lage en kort film som skal overtale bilkjøpere til ikke å kjøpe dieselbil.

Læringsmål

I dette opplegget skal elevene samarbeide i grupper om å lage en video, og vurdere om en video lagd av en annen gruppe vil klare å overtale bilkjøpere til å boikotte dieselbiler.

  • Kjemiske reaksjoner: Forutsi hva som vil dannes ved forbrenning av et gitt stoff, og skrive reaksjonslikning med ord
  • Vitenskap i samfunnet – kommunikasjon: Lære/bruke de fire «K»-ene i effektiv kommunikasjon: Uttrykk deg Klart, Konkret, Korrekt og Koherent

Prøv ut opplegget


Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Forskerspiren; trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Bærekraftig utvikling; kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster.

Slik bruker du opplegget

Engasjer  Bilprodusenter har jukset med testene av eksosutslipp fra sine dieselbiler. Hvilke helseeffekter har utslippene fra dieselmotorer?
Fagstoff   Elevene skal skrive ned reaksjonslikninger for noen av de kjemiske reaksjonene som foregår i bensin- og dieselmotorer.
Vurdere  Elevene skal produsere en video som kan overtale bilkjøpere til å boikotte dieselbiler.
Konklusjon  Elevene vurderer hverandres videoer og avgjør om de tror de vil klare å overtale bilkjøperne.

Eksterne nettsider

Ny rapport: Dødelig dårlig Oslo-luft.  Artikkel fra VG desember 2014

Diesel er farlig for astmatikerne.  Artikkel fra VG april 2011.

96.000 solgte VW-dieseler i Norge på fem år.  Artikkel fra VG september 2015.

Luftkvalitet.info   Nettside hvor du kan sjekke hvor mye luftforurensning det er der du bor akkurat nå

Lokal luftforurensning  Nettside med grafer og forklaringer på miljøstatus.no

 

Engelskspråklige lenker

Live Science article  This article poses the question: why is it so hard to make clean diesel cars?

EPA information  Article describing some health impacts of exposure to diesel engine emissions.

Clean air in London   A report on efforts to quantify the health effects of nitrogen dioxide on Londoners.

Guardian newspaper report

Information on the effect of air pollution on life expectancy.