Dyreforsøk


animal testing image

 

I EU har dyrevern-aktivister samlet inn 1.2 millioner underskrifter på et krav om å forby alle dyreforsøk. Dyrevernerne mener dyreforsøk er både uetiske og unødvendige. I dette opplegget skal elevene finne ut om de støtter et forbud. De skal bruke kunnskap om hvordan astma rammer luftveiene og vurdere om dyreforsøk er viktig for å utvikle nye medisiner mot sykdommen, basert på vitenskapelige argumenter. De skal også lære om ulike prinsipper for etisk tenkning, og hvordan du kan bruke prinsippene for å ta stilling til vanskelige moralske spørsmål.

AVANSERT MATERIELL

Dyreforsøk er et opplegg over to timer. Det er mer tidkrevende enn de enklere ENGAGE-oppleggene fordi elevene skal lære om utforskende arbeid i tillegg til å lære naturvitenskapelige fakta.

Læringsmål

De to timene i dette opplegget har ulike mål.  Elevene skal arbeide med:

  • Åndedrett: Vise hvordan astma rammer luftveier og åndedrettssystem
  • 3 prinsipper for etikk: konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk

Prøv ut opplegget


Dyreforsøk Time 1

Size: 5.20 MB

Dyreforsøk Time 2

Size: 8.77 MB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Kropp og helse; beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen.

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder.

Slik bruker du undervisningsopplegget

TIME 1

Engasjer  Gjør elevene interessert i temaet dyreforsøk
Fagstoff  Elevene frisker opp kunnskap om luftveier og åndedrett
Konklusjon  Gruppene skal vurdere hvor viktig dyreforsøk er for å utvikle nye medisiner, ut fra vitenskapelige argumenter

TIME 2

Engasjer  Gjenta dilemmaet. Skal vi støtte et forbud mot alle dyreforsøk?
Spill  Elevene spiller et spill hvor de skal bruke tre ulike typer etisk tenkning
Konklusjon  Gruppene skal skrive ned argumenter til en klassediskusjon basert på etisk tenkning

 

Eksterne nettsider

Artikler om dyreforsøk på forskning.no:

Eksempeltekst: Forby dyreforsøk! Undervisningsopplegg om argumenterende tekster på NDLA

The European’s commission’s response EU-kommisjonens svar på underskriftskampanjen mot dyreforsøk (på engelsk)

Stop Vivisection    Argumenter mot dyreforsøk (engelsk)

Understanding animal research   Argumenter for dyreforsøk (engelsk)

Animal testing in asthma research

This article outlines research that may lead to a new asthma drug which was developed using animal testing

Understanding asthma

A short video clip about the experience of having asthma and how animal research has contributed to treating asthma.