Zika!


zika imageForskerne har funnet en sammenheng mellom Zika-viruset og hjerneskade hos ufødte spebarn. Viruset sprer seg nå raskt i Sør-Amerika, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært epidemien som en internasjonal krise.  Forskerne arbeider med å utvikle en vaksine, og de vil snart ha en testversjon som de ønsker å prøve på mennesker.

Dilemmaet for elevene er: Vil de være med å prøve ut en ny vaksine mot Zika-viruset? De skal samle inn opplysninger fra ulike kilder, veie risiko opp mot fordeler og bruke kunnskapen de har om celler før de bestemmer seg (dette er en revidert utgave av opplegget om Ebola som ble publisert under epidemien i Vest-Afrika i 2014/15).

 

 

Naturfaglig læringsmål

Celler: Bruke kunnskap om celler, vev, organer og organsystemer til å finne ut hvordan en behandling fungerer

Læringsmål – utforskning

Vurdere risiko: Veie fordeler og faremomenter ved en behandling opp mot hverandre for å gjøre et valg

Prøv ut opplegget

Zika lærerveiledning

Size: 869.83 KB

Zika presentasjon

Size: 4.15 MB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Kropp og helse; forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer.

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen.
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk.
  • Mangfold i naturen; forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer.

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi; gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
  • Bioteknologi; sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Elevenes mening

vote

Gjør opplegget enda mer spennende ved å la din klasse sammenlikne sin mening med det elever i andre deler av verden mener!
1) Be elevene stemme for og mot spørsmålet i dilemmaet (hvem kan tenke seg å delta i en utprøving?)
2) Marker alternativet som viser hvordan elevene har stemt (hvor mange prosent kan tenke seg å teste vaksinen).

Hvor mange elever vil teste Zika-vaksinen?