Engage lanserer en ny type opplegg i august/september

mobil-innmat
I månedskiftet august/september vil vi publisere to nye opplegg som representerer en ny type ressurser på Engage-nettstedet. Disse blir lagt opp slik at elevene kan fordype seg i et prosjekt over lenger tid (2-4 uker). De skal gå grundigere inn i et aktuelt spørsmål om naturfag i samfunnet og arbeide mer selvstendig med ulike kilder. Elevene skal vurdere naturfaglige, etiske og samfunnsmessige forhold ved temaet, og lage en presentasjon av den konklusjonen de kommer fram til.

Til hvert av oppleggene legger vi ut en presentasjon, ulike fagkilder (nettlinker og artikler), “tenkeguider” og spill som gjør at elevene kan gå dypere inn i temaet.

Nedenfor kan du lese om tema for de to nye oppleggene, og se en forhåndsvisning av presentasjonene.

Bærekraftig produksjon av mobil-telefoner:

materialjakt
Verdens produksjon av bærbar elektronikk har eksplodert de siste årene, for eksempel er det nå over 2 milliarder mobilbrukere i verden. Det er stigende bekymring for at sjeldne grunnstoffer som brukes som råmaterialer (for eksempel indium til skjermer, og litium til batterier) vil ta slutt i løpet av noen tiår, og uro over hvordan miljøet vil skades hvis vi skal kaste hundrevis av millionvis “dingser” de nærmeste årene. Dette opplegget handler blant annet om resirkulering av EE-avfall, og hvordan forskerne arbeider med å utvikle nye fornybare materialer til mobiler av stoffer som plantefibre osv.

 

Drep myggen:

mygg
Mygg dreper over en million mennesker hvert år ved å spre sykdommer som malaria, zika og dengue-feber. Forskerne har nå utviklet metoder basert på genmodifisering som gjør at vi kanskje vil kunne utrydde farlige mygg-arter om kort tid. Men hvordan vil en utrydning kunne påvirke økosystemene som myggen lever i? Og hva er de etiske sidene ved å utrydde en art fullstendig? Elevene skal undersøke ulike kilder, spille en simulering av et økosystem og vurdere spørsmålet fra ulike etiske synsvinkler.

 

 

Klikk på “play-knappen” i vinduene nedenfor for å se foreløpige versjoner av powerpoint-presentasjonene.