NETTKURS I HØST: PEDAGOGISKE VERKTØY FOR ENGASJERENDE NATURFAGUNDERVISNING

Nytt nettkurs: «Pedagogiske verktøy for engasjerende naturfagundervisning» begynner i september

5BoblerTil læremateriellet som du finner på ENGAGE-nettstedet er det lagd lærerveiledninger med forslag til kjøreplan, som du kan bruke uforandret eller tilpasse ut fra egne ideer og behov. I disse oppleggene bruker vi et utvalg pedagogiske teknikker og verktøy for å utvikle elevenes forståelse og dybdelæring.

I høst arrangerer vi nettkurs hvor vi går nærmere inn på hvordan du kan bruke fire “pedagogiske verktøy” systematisk i undervisningen. Disse verktøyene er Dilemmaer i naturfag, Gruppediskusjoner, Samtaler og Problemløsning.

I løpet av kurset skal du planlegge og gjennomføre 1-2 undervisningsøkter i egen klasse, hvor du bruker læringsressurser fra ENGAGE-nettstedet og/eller metoder du har lært på kurset. Du vil få konstruktive tilbakemeldinger på oppleggene og ideene dine fra kurslærer, og lærerike diskusjoner med kolleger i diskusjonsfora og nettmøter.

Rammer for kurset

 • Det er ingen kursavgift eller andre kostnader
 • Kurset er lagt opp slik at det normalt kan gjennomføres på seks uker (med ca 4 timer arbeid pr uke). Men det er fleksibelt organisert, og du kan fordele kursarbeidet ut over høsten slik det passer best med din arbeidssituasjon.
 • Det inneholder kortfilmer, PPT-presentasjoner og utfyllende beskrivelser av pedagogiske verktøy, didaktiske strategier og praktiske metoder
 • Det består av to deler:
  • Del 1 med temaer «dilemmaer i naturfag» og «gruppediskusjoner»
  • Del 2 med temaer «problemløsning» og «samtaler i klasserommet»

Du vil lære om

 • Hvordan bruke dilemmaer som utgangspunkt for undervisningsopplegg hvor elevene får bruke naturfaglig kunnskap og oppøve ferdigheter i argumentasjon og vurdering
 • Konkrete modeller og ideer for å forberede, organisere og lede gruppediskusjoner
 • Hvordan du kan lære elevene å samtale produktivt, og bygge opp en argumentasjon ut fra bevis og resonnementer
 • Hvordan du kan planlegge godt strukturerte problembaserte opplegg hvor elevene kan utvikle sine utforskende evner og evne til argumentasjon
 • Strategier for å få elevene til å tenke, diskutere og lære
 • Hvordan du kan bruke læringsressurser fra ENGAGE og andre kilder for å gi lærerik og inspirerende undervisning

Hvordan kan du delta?

Start med å sende en epost til engagenorge@hbv.no

Vi vil sende deg mer informasjon om innhold, og alt du trenger vite for å registrere deg på kurset.

Nedenfor kan du se utdrag fra noen av presentasjonene i nettkurset (klikk på “play-knappen”) i vinduet:

Kurset er er finansiert gjennom EU ‘Responsible Research and Innovation’ agenda.