Utrydd!


exterimate3

 

Mygg er de dødeligste dyrene i verden! Mygg dreper over en million mennesker hvert år ved å spre sykdommer som malaria, zika og dengue-feber. Men det finnes en mulig løsning – hvorfor ikke drepe alle mygg som sprer sykdom?

En mulig metode for å bli kvitt den farlige myggen er å slippe ut genmodifiserte (GM) hannmygg ut i naturen. GM-myggen bærer et dødelig gen som overføres til avkommet. I dette opplegget skal elevene bruke kunnskap om hvordan arter i et økosystem påvirker hverandre og resonnere vitenskapelig for å finne ut om de mener dette er en god ide.

PROSJEKT

Dette undervisningsopplegget er et prosjekt hvor elevene kan arbeide omtrent slik de vil gjøre når de møter et vitenskapelig problem i hverdagen. Målet er at elevene skal lære om vitenskap i samfunnet (engelsk: RRI – Responsible Research and Innovation) ved å møte problemer som kan ha betydning både for dem selv og for andre mennesker. Prosjektene er noe mer utfordrende enn oppleggene vi har publisert på Engage-siden tidligere, som normalt kan gjøres på 1-2 timer. I et prosjekt skal elevene selv legge en plan for å undersøke problemet, finne fram til kilder, og utforske og analysere seg fram til sin egen konklusjon. I arbeidet vil de både kunne arbeide med ulike kilder, og få innspill fra forskere i fagområdet eller folk som arbeider med formidling og presentasjon av forskning. På nettsiden vil du finne faglige presentasjoner, ulike læringsaktiviteteter og tips for vurdering av elevenes læring.

Her kan du se en forhåndsvisning av hovedpresentasjonen (klikk på “play-knappen” i vinduet).


 

OBS: Dette er en foreløpig versjon av nettsiden for opplegget, og det vil komme flere linker, ressurser osv etter hvert. Hvis du finner feil i materiellet eller det oppstår andre problemer kan du sende en e-post til engagenorge@hbv.no

 

 

 

 

Læringsmål – naturfag

Sammenheng i et næringsnett: Beskrive hvordan antall av en art kan endres hvis antall predatorer eller næringstilgang forandres

Læringsmål – utforskning

Bruke utforskende ferdigheter: Undersøke kilder, bruke etikk, anslå risiko, begrunne meninger og kommunisere ideer

Last ned lærerveiledning

 

 

 

Slik gjennomfører du prosjektet

Trinn 1 Ressurser Kjøreplan
Planlegg prosjektet
setting up the project icon
Lærerstyrt

Utrydd! presentasjon

Size: 9.1 MB

Forklaring VØHL-tabell

Size: 63.48 KB
Presenter dilemmaet ‘bør vi utrydde farlig mygg?’ Som innledning kan du for eksempel bruke starten på denne Podkasten fra NRK Ekko om farlige smittebærende mygg (hele innslaget er på 20 minutter).
Elevene kan også bruke denne artikkelen fra Dagsavisen som støtte: Til angrep på Zika-myggen Når elevene har satt seg inn i dilemmaet, skriver de opp sine forskningsspørsmål i VØHL-skjemaet.

Utrydd! Livets spill

Size: 4,9 MB

 

 

Elevene spiller et simuleringsspill for å finne ut hva som kan skje med andre organismer i økosystemet hvis det ikke finnes mygg.

Trinn 2 Ressurser Kjøreplan
Analysere og løse
analyse solve icon
Elevstyrt

Utrydd! Tenkeguide

Size: 139.44 KB
Vis elevene nettsiden Analysere og løse oppgaven, hvor de vil finne kildene de skal bruke (dette er filene til venstre, i pdf-versjoner). Elevene går gjennom kildene på nettsiden for å analysere risiko, fordeler og etikk knyttet til å bruke GM-teknologien for å utrydde mygg.

Utrydd! Ulemper og fordeler

Size: 319.11 KB

Utrydd! pressemelding

Size: 50.67 KB

Lenker til de originale engelske kildene ligger på elevsiden Analysere og løse oppgaven.

Elevene finner svar på forskningsspørsmålene de har valgt.
Trinn 3 Ressurser Kjøreplan
Kommunisere
communicate icon2
Elevstyrt med innledning av lærer.

Utrydd! Kommunisere

Size: 2.15 MB

Utrydd! Infografikk

Size: 563.40 KB
Elevene velger en målgruppe og en kommunikasjonsform.

 

De skal velge ut argumenter fra VØHL-skjemaet som underbygger en bestemt mening.

Elevene presenterer det de har funnet ut.

De kommer fram til sin egen konklusjon om dilemmaet.