Øko-mobil


ecophone

 

Det finnes nå over 2 milliarder mobilbrukere i verden. Og produsentene lanserer stadig mer avanserte modeller som får brukerne til å kaste sin gamle mobil og kjøpe en ny. Mange begynner etter hvert å bekymre seg for hvordan dette vil påvirke både naturmiljøet og folks helse. I dette opplegget skal elevene bruke kunnskap om ressurser på jorda og utforskende ferdigheter/vitenskapelig resonnering for å overtale mobilprodusentene til å lage mer miljøvennlige mobiler av fornybare materialer.

PROSJEKT

Dette undervisningsopplegget er et prosjekt hvor elevene kan arbeide omtrent slik de vil gjøre når de møter et vitenskapelig problem i hverdagen. Målet er at elevene skal lære om vitenskap i samfunnet (engelsk: RRI – Responsible Research and Innovation) ved å møte problemer som kan ha betydning både for dem selv og for andre mennesker.

Prosjektene er noe mer utfordrende enn oppleggene vi har publisert på Engage-siden tidligere, som normalt kan gjøres på 1-2 timer. I et prosjekt skal elevene selv legge en plan for å undersøke problemet, finne fram til kilder, og utforske og analysere seg fram til sin egen konklusjon. I arbeidet vil de både kunne arbeide med ulike kilder, og få innspill fra forskere i fagområdet eller folk som arbeider med formidling og presentasjon av forskning. På nettsiden vil du finne faglige presentasjoner, ulike læringsaktiviteteter og tips for vurdering av elevenes læring.

 

Her kan du se en forhåndsvisning av hovedpresentasjonen (klikk på “play-knappen” i vinduet).


 

OBS: Dette er en foreløpig versjon av nettsiden for opplegget, og det vil komme flere linker, ressurser osv etter hvert. Hvis du finner feil i materiellet eller det oppstår andre problemer kan du sende en e-post til engagenorge@hbv.no

 

 

 

 

Læringsmål – naturfag

Jordas ressurser: Forklare hvorfor det er spesielt viktig å resirkulere en del råmaterialer, for eksempel sjeldne grunnstoffer

Læringsmål – utforskning

Bruke utforskende ferdigheter: Undersøke kilder, kritisere påstander, analysere mønstre, vurdere konsekvenser og kommunisere ideer

Last ned lærerveiledning

 

 

 

Slik gjennomfører du prosjektet

Trinn 1 Ressurser Kjøreplan
Planlegg prosjektet
setting up the project icon
Lærerstyrt

Forklaring VØHL-tabell

Size: 63.48 KB
Vis læringsmålene for prosjektet. Forklar kort utfordringer rundt dagens produksjon og kasting av mobiltelefoner .

 

Elevene spiller et konsekvensspill som skal hjelpe dem å oppsummere noen av de uheldige konsekvensene av å produsere og kaste mobiler slik vi gjør i dag.

Trinn 2 Ressurser Kjøreplan
Analysere og løse
analyse solve icon
Elevstyrt 

Trinn 3

Kommunisere
communicate icon2
Elevstyrt med innledning av lærer.

Økomobil tenkeguide

Size: 2.01 MB

Vis elevene nettsiden Analysere og løse oppgaven, hvor de vil finne kildene de skal bruke (dette er filene til venstre, i pdf-versjoner).

 

Elevene undersøker ulike kilder, kritiserer påstander og analyserer mønstre for å svare på spørsmålet: Kan du overtale mobilprodusentene til å lage miljøvennlige mobiler.

Økomobil kommunikasjon

Size: 1.61 MB
Kjøreplan

 

Elevene bruker det de har lært for å formidle informasjonen de har funnet til mobilprodusentene.

 

Elevene lager en presentasjon (foredrag eller  videopresentasjon) for en målgruppe av mobilprodusenter.

Elevene holder presentasjonen for resten av klassen.