To tredeler av verdens dyrebestander vil være borte om 4 år

salamander
En fersk rapport viser at i 2020 vil den samlete bestanden av 3700 høyere dyrearter ha sunket til bare en tredel av nivået i 1970. De fem viktigste grunnene til dette er arealendringer, klimaendringer, forurensning, overbeskatning og invaderende arter.

Her på Engage-nettstedet vil du blant annet finne opplegg om

Du kan lese mer om rapporten på NRKs nettsider her: To tredeler av verdens dyr blir borte