D-vitamin


vitamin d
Rapporter de siste årene sier at D-vitaminmangel er et økende problem i Norge – rundt halve befolkningen får trolig for lite av vitaminet, spesielt i vinterhalvåret. En norsk studie fra 2010 knyttet underskudd på D-vitamin til muskel- og skjelettsmerter, hodepine og slapphet. Og ved alvorlig D-vitaminmangel kan barn og unge få rakitt (også kalt «engelsk syke»). Dette er en skjelettsykdom hvor knoklene deformeres fordi beinsubstansen mangler styrke. Nå anbefaler en del forskere at tenåringer bør ta tilskudd av D-vitamin.

I dette opplegget skal elevene lære hvordan de kan finne mønstre i ulike data. De skal deretter analysere data om sol, matvarer og D-vitamin for å beregne hvor mye de får i seg av vitaminet fra sollys og kosthold, og komme fram til en konklusjon basert på informasjonen.

Dette opplegget kan gjennomføres på en time. Elevene spiller først en quiz hvor de får trent en viktig ferdighet i vitenskapelig arbeid – nemlig å finne fram til mønster i data. Så skal de bruke sine ferdigheter i dataanalyse og kunnskaper om ernæring og helse for å vurdere om de er i risikosonen for D-vitaminmangel.

Læringsmål – naturfag

Ernæring: Forklare hvordan D-vitaminmangel påvirker helsen.

Læringsmål – utforskning

Analysere mønstre: Tolke linje-  og søylediagram for å undersøke mulige sammenhenger mellom variable, og lese ut verdier fra grafer og diagram. 

Prøv ut opplegget

Presentasjon D-vitamin

Size: 7.6 MB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk.
  • Kropp og helse; forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges.

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Ernæring og helse; gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold

Nedenfor kan du se en forhåndsvisning av powerpoint-presentasjonen. 


Slik bruker du undervisningsopplegget

Engasjer Forklar elevene hva D-vitaminmangel kan føre til, og be dem si om tror de selv står i fare for å få rakitt eller andre mangelsykdommer.
Spill Elevene trener på å analysere mønstre i et datasett ved å spille Quiz-spillet til Doktor Data.
Fagstoff Elevene anslår hvor mye D-vitamin de får i seg ved å analysere data om sollys og kosthold.
Konklusjon Elevene avgjør om de bør ta tilskudd av D-vitamin.

 

Eksterne nettsider

60 prosent av norsk ungdom lider av D-vitaminmangel   Artikkel i Aftenposten, juli 2013

Slår alarm om D-vitaminmangel: Lege ved Aker universitetssykehus anslår at halvparten av Norges befolkning ikke får nok D-vitamin. Artikkel i VG fra november 2010.

Mangler du D-vitamin? Tips fra Lommelegen.no, november 2015.

UV-varsel fra yr.no  Hvor lenge må du være ute i dag for å dekke dagsbehovet for D-vitamin?

I Norge blir D-vitamin tilsatt i ganske små mengder i noen melkeprodukter. Her kan du lese litt mer om dette, og se kommentarer fra folk som har ulike meninger om dette er en god eller dårlig ide.

Melk og brød med D-vitamin virker   Dansk studie viser at du kan få nok D-vitamin ved å drikke melk og spise brød beriket med vitaminet. Artikkel på forskning.no, oktober 2011.

Mange er skeptiske til D-vitamin i melken  I 2006 anbefalte Nasjonalt råd for ernæring at D-vitamin burde tilsettes i all melk, men ikke alle var like begeistret for forslaget. Artikkel i Aftenposten, juli 2013.

 

Engelske nettsider

Q&A: Vitamin D

An overview of the new UK guidance on vitamin D supplements in question and answer form, accessible to fluent readers.

Rickets makes a comeback

News article about the return of rickets.

Vitamins and minerals – Vitamin D

Advice on vitamin D from the NHS, accessible to fluent readers.

Recent official vitamin D guidance

Report from the NHS about a recent article questioning government advice on vitamin D supplements.