ENGAGE-prosjektet vinner internasjonal pris for kreativ innovasjon i åpne læremidler

EngageTeam OCE-Award

Her er teamet for EU-prosjektet ENGAGE på samling i Sheffield i februar.

Open Education Consortium (OEC) er et verdensomspennende nettverk av utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme utdanning basert på åpenhet, samarbeid, innovasjon og kollektiv utvikling samt bruk av åpne utdanningsressurser. Nå i februar har nettverket tildelt ENGAGE-prosjektet sin pris for kreativ innovasjon i åpen utdanning.

OECs pris for kreativ innovasjon gis til prosjekter og initiativ som utvikler nye ideer og løsninger som representerer nye måter å tenke på, og som bidrar vesentlig til å bedre presentasjon, synlighet, tilgjengelighet eller bruksverdi for åpne utdanningsressurser. ENGAGE er ett av fire prosjekter som får den prestisjefylte prisen for kreativ innovasjon, som vil bli delt ut på OECs globale konferanse i Cape Town fra 8 – 10. mars.

Klikk her for oversikt over OECs priser og vinnere i 2017.

 

Om Open Education Consortium

The Open Education Consortium is a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation and collective development and use of open educational materials. The Open Education Consortium (OEC) is an independent not-for-profit (501.c.3) organization incorporated in 2008 under the laws of the Commonwealth of Massachusetts in the United States of America