VELKOMMEN TIL FAGDAG på HSN-Bakkenteigen torsdag 23. mars 2017

Gruppediskusjon
ENGAGE-teamet ved Høgskolen i Sørøst-Norge markerer avslutningen av ENGAGE-prosjektet og inviterer til fagdag på Bakkenteigen (Horten/Borre) torsdag 23. mars. Klikk her for informasjon om Bakkenteigen og hvordan du kommer dit.

Felles for svært mange av oppleggene på ENGAGE-nettstedet er at de tar utgangspunkt i et aktuelt dilemma i forbindelse med ny forskning, teknologi, miljøproblemer osv. Slike dilemmaer vil lett skape engasjement blant elevene, og dette er et godt utgangspunkt både for å gå nærmere inn på det naturvitenskapelige grunnlaget for dilemmaet og for å diskutere, resonnere og vurdere ulike argumenter.

På fagdagen vil vi se på ulike pedagogiske teknikker og metoder lærere kan bruke for å kunne arbeide effektivt og målrettet med dilemmaer i naturfagundervisningen, og vi vil få presentert erfaringer fra skoler som har jobbet med ulike ENGAGE-opplegg.

I tillegg til innslagene fra ENGAGE-prosjektet vil Den Magiske Fabrikken presentere sin virksomhet og planer. Fabrikken åpnet høsten 2016 på Taranrød ved Tønsberg, og er et anlegg hvor matavfall og husdyrgjødsel blir gjenvunnet til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel. Anlegget vil bli utvidet med et drivhus, og det planlegges et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til virksomheten. Se nettsider for fabrikken her.

Sted: Møterom C2-131 Skarvesetet

Program

9:00 Kaffe
9:15 Velkommen – Institutt for matematikk og naturfag, USN
9:25 Hvordan kan vi trekke dagsaktuell forskning og kontroverser inn i klasserommet? Dilemmaer, gruppediskusjoner, argumentasjon – Elin Aschim, HSN

Klasseromserfaringer med Utrydd! – et prosjekt om sykdom, bioteknologi og økologi. Kjersti Strand og Elin Holsæther, Eidskog ungdomsskole.

Død over diesel? – et opplegg om kjemiske reaksjoner og effektiv kommunikasjon, ved Gunvor Tollefsen, Holtan ungdomsskole

12:15 Lunsj
13:00 Den magiske fabrikken – Presentasjon ved prosjektleder Inger Grimm

 

Diskusjon og idemyldring

Ca 14.30 Avslutning

Hefte om dilemmaer og gruppediskusjoner i naturfagundervisningen

 

Påmelding skjer ved å sende e-post til engagenorge@usn.no